ul. Wirgiliusza Grynia 17

41-310 Dąbrowa Górnicza

Tel.: (32) 262 01 62

Fax: (32) 262 01 62

Dokumenty szkoły

Statut szkoły ZSM Dąbrowa Górnicza
| POBIERZ

Regulamin funkcjonowania e-Dziennika
| POBIERZ

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły
| POBIERZ

Regulamin Rekrutacji
| POBIERZ

Regulamin Wypożyczania Instrumentów
| POBIERZ

Wniosek o wypożyczenie instrumentu
| POBIERZ

Regulamin biblioteki i czytelni szkolnej
| POBIERZ

Regulamin korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych
| POBIERZ

Regulamin stołówki
| POBIERZ

Umowa na obiady
| POBIERZ

Rezygnacje z obiadów
| POBIERZ

Regulamin świetlicy
|POBIERZ

Karta zgłoszenia na świetlicę
| POBIERZ

Zaświadczenie lekarskie – zwolnienie z chóru
| POBIERZ

Zaświadczenie lekarskie – zwolnienie z w-f
| POBIERZ

Rezygnacja z WDŻ
| POBIERZ

Oświadczenie w sprawie nauki religii i etyki
| POBIERZ

Podanie o zwolnienie z zajęć chóru i w-f
| POBIERZ

Wniosek o wydanie legitymacji szkolnej
| POBIERZ

Program wychowawczo-profilaktyczny 2021- 2022
| POBIERZ

Rezygnacja z nauki w szkole
| POBIERZ

Skip to content