ul. Wirgiliusza Grynia 17

41-310 Dąbrowa Górnicza

Tel.: (32) 262 01 62

Fax: (32) 262 01 62

Poznaj naszą szkołę

„Człowiek pragnie odnaleźć w sobie płacz, który minął, szum drzew, który jest wspomnieniem i źródło, w którym przed laty widział swoje oczy”

/Roman Brandstaetter/

Krótka historia szkoły

Młodych adeptów sztuki stale przybywało. Pomimo licznych pomysłów organizacyjnych warunki lokalowe zaadaptowanych pomieszczeń „pałacowych” okazały się niewystarczające i stały się troską kolejnych dyrektorów – Marioli Kudery i Zenona Dąbka.

Szczęśliwym i przełomowym dla Państwowej Szkoły Muzycznej był rok 2000. Placówka ta otrzymała samodzielny budynek po Szkole Podstawowej nr 6 przy ulicy Wojska Polskiego. W roku 2001 została utworzona Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, która wraz z Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia weszła w skład Zespołu Szkół Muzycznych, który 18 kwietnia 2005 roku otrzymał imię Michała Spisaka. Od 1 września 2003 roku uchwałą miasta Państwowa Szkoła Muzyczna przyjęła nazwę Szkoła Muzyczna.

W roku 2004 dyrektorem Zespołu Szkół Muzycznych został Marek Marcinkowski – z zamiłowania kompozytor, autor licznych utworów pisanych na różne składy instrumentalne i wokalne. Z roku na rok liczba uczniów rozpoczynających naukę regularnie się powiększała. Dzięki staraniom ówczesnej dyrektor Iwony Tuszyckiej, która objęła stanowisko w 2009 roku władze miasta z Prezydentem Zbigniewem Podrazą przyznały naszej placówce większy budynek po Gimnazjum nr 3 przy ulicy Jakuba Dąbskiego – obecnie Wirgiliusza Grynia. Od tego czasu rozszerzono zasięg instrumentarium o klasę altówki i harfy, wzbogacono ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz świetlicowych. W dniu 12 października 2012 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej patrona szkoły a rok później – 12 marca 2013 roku uroczystość nadania imienia Ryszarda Gusnara Sali Kameralnej w Zespole Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka. W obchodach brali udział: ‘Prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza, przedstawiciele Wydziału Oświaty oraz małżonka patrona uroczystości – Maria Gusnar wraz z synem.

Od września 2019 roku stanowisko dyrektora obejmuje Anna Gołkowska – wieloletnia pedagog i vice-dyrektor, która kontynuuje misję szkoły jako placówki ukierunkowanej na wszechstronny rozwój młodego artysty, stwarzającej warunki do obcowania z „żywą muzyką”, które przynoszą radość płynącą z występów. Pod jej okiem szkoła rozwija się i wzbogaca warsztat pracy wykorzystując nowoczesne narzędzia i technologie przydatne do efektywnego pogłębiania wiedzy przez uczniów.

Od początku swego istnienia do dziś szkoła wykazuje aktywną i bogatą działalność koncertową, zarówno na terenie placówki, jak i poza nią, współpracując z wieloma instytucjami oświatowymi oraz kulturalnymi jak Pałac Kultury Zagłębia, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum „Sztygarka”, Centrum Sportu i Rekreacji, Domy Kultury. Przejawia się to w formie koncertów okolicznościowych, popisów, audycji. Biorący udział w konkursach i przesłuchaniach uczniowie osiągają sukcesy w skali regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, a najzdolniejsi otrzymują stypendia miasta Dąbrowy Górniczej. O osiągnięciach świadczą liczne dyplomy oraz wyróżnienia, także w konkursach przedmiotowych. Co roku uczniowie uzyskują bardzo wysokie wyniki z Egzaminu Ósmoklasisty, który jest sprawdzianem wiedzy ogólnej.

Szkoła jest również organizatorem takich imprez muzycznych jak: Śląski Konkurs „Instrumenty Dęte” (od 1992r.), Dąbrowski Konkurs Gitarowy o zasięgu ogólnopolskim (od 2012r.), Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny „Tamburi di canto” (od 2014r.), Konkurs Muzyczny Przeglądu Twórczości Uczniów Dąbrowskich Szkół w ramach akcji charytatywnej „Graj i Pomagaj” pod patronatem Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej (od 2009r.). Cenną tradycją naszej szkoły stały się także cykliczne koncerty organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki, Koncerty Noworoczne, Karnawałowe w Pałacu Kultury Zagłębia, Koncerty Świąteczne, Koncerty Promocyjne oraz audycje muzyczne dla dzieci z dąbrowskich przedszkoli i szkół, które od lat cieszą się wielkim zainteresowaniem słuchaczy.

Każdego roku mury szkoły opuszcza duża grupa absolwentów, świadomych odbiorców sztuki i miłośników muzyki, z których wielu kontynuuje naukę w średnich szkołach muzycznych, a następnie podejmuje studia muzyczne. Niektórzy z nich są pedagogami w naszej szkole.

Każda szkoła jest instytucją, czyli czymś trwałym, stabilnym, dającym oparcie, będącym mocnym punktem wyjścia i startu, wyruszania w świat młodych ludzi, wprawionych w umiejętność rozróżniania dobra i zła, prawdy i błędu, spraw ważnych i błahych.

O patronie

Michał Spisak (14.IX.1914 Dąbrowa Górnicza; 28.I.1965 Paryż), polski kompozytor. Studiował skrzypce i kompozycję w Państwowym Konserwatorium w Katowicach oraz kompozycję u K. Sikorskiego w Warszawie. Koncertował jako skrzypek. Od 1937 mieszkał w Paryżu, gdzie objął funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Młodych Muzyków Polskich. Studia kontynuował u N. Boulanger. Od 1947 członek Związku Kompozytorów Polskich. Otrzymał liczne nagrody za kompozycje, m.in. dwukrotnie Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Królowej Elżbiety Belgijskiej w Brukseli (1953, 1957), w 1962 – I nagrodę na Konkursie Kompozytorskim im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, w 1964 – Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich w Warszawie. Ważniejsze kompozycje: na orkiestrę – Serenada (1939), Suita na orkiestrę smyczkową (1945), Symphonie concertante nr 1 (1947) i nr 2 (1955), Concerto giocoso na orkiestrę kameralną (1957). Na chór i orkiestrę – 2 psalmy (1938), Hymn olimpijski (1955). Inne dzieła Messe de Noël na chór a cappella (1953), balet Melos (1951), utwory kameralne, fortepianowe.

Skip to content