ul. Wirgiliusza Grynia 17

41-310 Dąbrowa Górnicza

Tel.: (32) 262 01 62

Fax: (32) 262 01 62

Harmonogram rekrutacji

28.02.2023 – Dzień Otwarty Szkoły

do 01.03.2023 – termin składania dokumentów do szkoły (wnioski dostępne na stronie szkoły
i w siedzibie szkoły) OSM I st. i SM I st.

07-10.03.2023 – (wtorek-piątek) – badanie przydatności kandydatów

14.03.2023 (wtorek) godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości list zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych kandydatów do OSM I st. i SM I st.

14-16.03.2023 (wtorek-czwartek) – potwierdzenie woli przyjęcia do OSM I st. przez
rodziców (skrzynka podawcza w holu szkoły, email: [email protected]
– w formie skanu/zdjęcie)
17.03.2023 (piątek) godz. 13:00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do OSM I st.

18.03.-19.05.2023 – II termin składania dokumentów do szkoły (wnioski dostępne na stronie
szkoły i w siedzibie szkoły) dla kandydatów do SM I st. i OSM I st. – w przypadku wolnych
miejsc
23-24.05.2023 (wtorek-środa) – II termin badania przydatności kandydatów
26.05.2023 (piątek) godz. 13:00 – podanie do publicznej wiadomości list zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych kandydatów do ZSM
26-29.05.2023 (piątek-poniedziałek) – potwierdzenie woli przyjęcia do ZSM przez rodziców
(skrzynka podawcza w holu szkoły, email: [email protected]
– w formie skanu/zdjęcie)
31.05.2023 (środa) godz. 13:00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do ZSM

Szczegółowy harmonogram badania przydatności kandydatów zostanie podany do publicznej
wiadomości na stronie internetowej szkoły:
03.03.2023 o godz. 20:00 (I termin)
19.05.2023 o godz. 20:00 (II termin)
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (32) 262-01-62 od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30-15:30

Skip to content