ul. Wirgiliusza Grynia 17

41-310 Dąbrowa Górnicza

Tel.: (32) 262 01 62

Fax: (32) 262 01 62

Harmonogram rekrutacji

27.02.2024 – Dzień Otwarty Szkoły w godzinach 1500-1800

do 01.03.2024 – termin składania dokumentów do szkoły (wnioski dostępne na stronie szkoły
i w siedzibie szkoły) dla kandydatów do OSM I st.

05-08.03.2024 – (wtorek-piątek) – badanie przydatności kandydatów

12.03.2024 (wtorek) – podanie do publicznej wiadomości list zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych kandydatów do OSM I st.

13.03.2024 (środa) – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do OSM I st.

14-15.03.2024 (czwartek-piątek) – potwierdzenie woli przyjęcia do OSM I st. przez
rodziców (skrzynka podawcza w holu szkoły, email: referent@zsm.dg.pl – w formie skanu/zdjęcie)

17.05.2024 – termin składania dokumentów do szkoły (wnioski dostępne na stronie
szkoły i w siedzibie szkoły) dla kandydatów do SM I st. i OSM I st. (w przypadku wolnych
miejsc).

21-22.05.2024 (wtorek-środa) – badanie przydatności kandydatów

23.05.2024 (czwartek) – podanie do publicznej wiadomości list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do ZSM

24.05.2024 (piątek) – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do ZSM

27-28.05.2024 (poniedziałek-wtorek) – potwierdzenie woli przyjęcia do ZSM przez rodziców
(skrzynka podawcza w holu szkoły, email: referent@zsm.dg.pl – w formie skanu/zdjęcie)


Szczegółowy harmonogram badania przydatności kandydatów będzie dostępny na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły w dniu 01.03.2024 i odpowiednio 17.05.2024.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (32) 262-01-62 wew. 17 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Skip to content