ul. Wirgiliusza Grynia 17

41-310 Dąbrowa Górnicza

Tel.: (32) 262 01 62

Fax: (32) 262 01 62

Konkurs gitarowy

 

Zespół Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej zaprasza 28-29 marca 2017 r na piątą edycję Dąbrowskiego Konkursu Gitarowego.

Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawuje dr hab. Tomasz Spaliński – wykładowca Instytutu Muzyki Wydz. Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i nauczyciel Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu i w Tychach.

Regulamin konkursu

 1. Dąbrowski Konkurs Gitarowy jest imprezą o zasięgu ogólnopolskim dla uczniów szkół publicznych I stopnia oraz szkół niepublicznych realizujących program publicznych szkół muzycznych I stopnia.
 2. Organizatorem V Dąbrowskiego Konkursu Gitarowego jest Zespół Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej.
 3. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 28-29 marca 2017 r w Sali Kameralnej Zespołu Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej, ul. Dąbskiego 17.
 4. Konkurs jest jednoetapowy. Przesłuchania odbędą się w formie występu publicznego.
 5. Uczestnicy wystąpią w kolejności ustalonej przez organizatorów, w trzech grupach wiekowych.
  Grupa I – klasa I i II cyklu sześcioletniego oraz uczniowie klasy I cyklu czteroletniego urodzeni w 2007r i młodsi
  Grupa II – klasa III i IV cyklu sześcioletniego oraz uczniowie klasy II cyklu czteroletniego urodzeni w 2004 r i młodsi
  Grupa III – klasa V i VI cyklu sześcioletniego oraz uczniowie klasy III i IV cyklu czteroletniego urodzeni w 2001 r i młodsi
 6. W konkursie nie mogą uczestniczyć uczniowie członków jury.
 7. Laureaci I miejsca poprzedniej edycji mogą wystąpić w konkursie w wyższej grupie wiekowej niż w roku poprzednim.
 8. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do wykonania programu określonego w załączniku do regulaminu. Jury może przerwać występ, jeżeli czas prezentacji przekroczy wyznaczony limit.
 9. Program konkursowy należy wykonać z pamięci. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna.
 10. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, a laureaci nagrody i wyróżnienia.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w organizacji konkursu.
 12. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania miejsc ex equo.
 13. Decyzje Jury są ostateczne.
 14. W celu zgłoszenia uczniów do Konkursu należy przesłać do 3 marca 2017 r formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie szkoły.
 15. Wpisowe w kwocie 80 zł od uczestnika należy wpłacić na konto Rady Rodziców Zespołu Szkół Muzycznych w Dąbrowie Górniczej do dnia 3 marca 2017 r z dopiskiem „konkurs gitarowy”. Nr konta; 90 1560 1010 2148 2096 7059 0001 Getin Bank oddz. w Dąbrowie Górniczej. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 16. Harmonogram przebiegu Konkursu zostanie ustalony przez organizatorów i nie podlega zmianie. Zostanie wysłany do szkół do 13 marca 2017 r.
 17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nagrań audio, video oraz wykonywania dokumentacji fotograficznej dla celów archiwalnych oraz medialnych.
 18. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji Konkursu
 19. Zgłoszenie do udziału w konkursie potwierdza akceptację niniejszego regulaminu.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres organizatora – e.pasteczka@zsmdabrowa.edu.pl

Grupa I
Utwór obowiązkowy:
Dowolny utwór kompozytora polskiego (oryginalnie napisany na gitarę)
Program dowolny.
Całkowity czas trwania występu 4- 5 minut.

Grupa II
Utwór obowiązkowy:
Dowolny utwór kompozytora polskiego (oryginalnie napisany na gitarę)
Program dowolny.
Całkowity czas trwania występu 6 – 7 minut.

Grupa III
Utwór obowiązkowy:
Dowolny utwór kompozytora polskiego (oryginalnie napisany na gitarę)
Program dowolny.
Całkowity czas trwania występu 8- 10 minut.

Pytania prosze kierować na adres organizatora – e.pasteczka@zsmdabrowa.edu.pl

Skip to content