ul. Wirgiliusza Grynia 17

41-310 Dąbrowa Górnicza

Tel.: (32) 262 01 62

Fax: (32) 262 01 62

Sekcja przedmiotów ogólnokształcących

NAUCZYCIELE WYCHOWACY mgr Katarzyna Srebnicka – wychowawczyni kl. I, edukacja wczesnoszkolna mgr Małgorzata Korpak – wychowawczyni kl. II, edukacja wczesnoszkolna mgr Małgorzata Bajor– wychowawczyni kl. III, edukacja wczesnoszkolna mgr Iwona Marzec – wychowawczyni kl. IV A, język polski mgr Aleksandra Kulig – wychowawczyni kl. IV B, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika mgr Erwin Rudy – wychowawca kl. V, wychowanie fizyczne […]

Sekcja przedmiotów ogólnomuzycznych

W skład sekcji wchodzą następujące specjalności: Kadra pedagogiczna składa się z nauczycieli o wszechstronnym muzycznym wykształceniu oraz prowadzących szeroką działalność artystyczną. Wśród nauczycieli znajdują się doświadczeni pedagodzy – w tym także pracownicy Akademii Muzycznych i innych instytucji kultury. Oprócz bieżącej działalności dydaktycznej Sekcja organizuje koncerty, warsztaty, kursy i seminaria z udziałem zaproszonych wybitnych pedagogów i […]

Sekcja instrumentów dętych i perkusji

W skład sekcji wchodzą następujące specjalności: Kadra pedagogiczna składa się z nauczycieli o wszechstronnym muzycznym wykształceniu oraz prowadzących szeroką działalność artystyczną. Wśród nauczycieli znajdują się doświadczeni pedagodzy – w tym także pracownicy Akademii Muzycznych i innych instytucji kultury. Oprócz bieżącej działalności dydaktycznej Sekcja organizuje koncerty, warsztaty, kursy i seminaria z udziałem zaproszonych wybitnych pedagogów i […]

Sekcja fortepianu i akordeonu

Sekcja prowadzi kształcenie w grze na następujących instrumentach: Kadra pedagogiczna składa się z nauczycieli o wszechstronnym muzycznym wykształceniu oraz prowadzących szeroką działalność artystyczną. Wśród nauczycieli znajdują się doświadczeni pedagodzy – w tym także pracownicy Akademii Muzycznych i innych instytucji kultury. Oprócz bieżącej działalności dydaktycznej Sekcja organizuje koncerty, warsztaty, kursy i seminaria z udziałem zaproszonych wybitnych […]

Sekcja instrumentów smyczkowych, harfy i gitary

W Sekcji wydzielone są następujące kierunki instrumentalne: Wymienione instrumenty, poza gitarą, należą do rodziny instrumentów smyczkowych, które stanowią największą grupę w orkiestrach symfonicznych, kameralnych i barokowych. Coraz częściej są także spotykane w zespołach rozrywkowych. Głównym zadaniem pedagogów jest kształcenie młodzieży zgodnie z obowiązującym programem nauczania, który nadaje kierunek rozwiązaniom metodycznym związanym z całym procesem edukacyjnym […]

Skip to content