ul. Wirgiliusza Grynia 17

41-310 Dąbrowa Górnicza

Tel.: (32) 262 01 62

Fax: (32) 262 01 62

Lista zakwalifikowanych uczniów

Szanowni Państwo

Informujemy, że lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do Zespołu Szkół Muzycznych im. M. Spisaka na rok szkolny 2023/2024 – II termin, znajduje się na tablicy ogłoszeń w gmachu szkoły.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z zakwalifikowaniem na poszczególne instrumenty, badanych kandydatów w I i II terminie na rok szkolny 2023/2024. Prosimy również o dostarczenie,  w nieprzekraczalnym terminie, do 29 maja (poniedziałek)- OŚWIADCZENIA potwierdzenia woli podjęcia nauki w ZSM (dostępne na stronie internetowej Szkoły, w zakładce Rekrutacja – dokumenty do pobrania).

Oświadczenie można przekazać osobiście do skrzynki podawczej na terenie szkoły lub przesłać drogą elektroniczną na adres mzalewska@zsm.dg.pl

Data

maj 26 2023
Zakończone

Czas

08:00 - 18:00
Kategoria
Skip to content