ul. Wirgiliusza Grynia 17

41-310 Dąbrowa Górnicza

Tel.: (32) 262 01 62

Fax: (32) 262 01 62

Rekrutacja 2024/2025

Uwaga Kandydaci!
OGŁASZAMY NABÓR NA ROK SZKOLNY 2024/2025
Szanowni Państwo!
Drodzy Rodzice Kandydatów!
Zespół Szkół Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej
ogłasza nabór do klasy I na rok szkolny 2024/2025.
Każdego roku Zespół Szkół Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej
przeprowadza rekrutację kandydatów do klas pierwszych.
O przyjęcie do:
– klasy pierwszej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz Szkoły Muzycznej
o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku
kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat ( 6 lat – pod warunkiem ukończenia wychowania
przedszkolnego albo posiadania opinii o gotowości do podjęcia nauki wydanej przez
publiczną poradnię PP) oraz nie więcej niż 10 lat,
– klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać
się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej
niż 16 lat.
ZSM im., M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej prowadzi nauczanie w następujących klasach
instrumentalnych: fortepian, akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, harfa, gitara, flet,
obój, klarnet, trąbka, saksofon, puzon, waltornia, perkusja .
W dniach 12-22 lutego organizujemy „Zajęcia umuzykalniające” dla kandydatów do
Zespołu Szkół Muzycznych im. M. Spisaka na rok szkolny 2024/2025, zapisy na zajęcia
odbędą się w terminach:
22.01-26.01.2024r. – nr tel. 32 262- 01- 62 wew. 17 w godz. 8:00-15:00
29.01-05.02.2024r. – nr tel. 32 262-01- 62 wew. 23 w godz. 9:00-10:30
Chcąc bliżej poznać „Szkołę w której wszystko gra” zapraszamy na Dzień Otwarty –
27.02.2024r. w godz. 15:00 – 18:00
Zapraszamy również na Koncert Bajek i Muzyki filmowej – 05.03.2024r. o godz. 16:30,
który odbędzie się w Pałacu Kultury Zagłębia.
Termin badania przydatności odbędzie się w dniach 05-08.03.2024 (wtorek-piątek)
Dokumenty:
Wniosek o przyjęcie do ZSM im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej wraz z zaświadczeniem
wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwskazań do podjęcia
kształcenia w publicznej szkole artystycznej należy złożyć drogą elektroniczna lub po
pobraniu w zakładce – dokumenty szkoły, w siedzibie szkoły do 01 marca 2024r.
Po dostarczeniu dokumentów zostanie ustalony termin i godzina badania dla kandydata.

Szczegółowy harmonogram badania przydatności kandydatów będzie dostępny na tablicy
ogłoszeń w siedzibie szkoły w dniu 01.03.2024r.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny (32) 262-01-62 wew. 17
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dla Kandydatów,
harmonogramem Rekrutacji oraz dokumentami do złożenia, na stronie internetowej szkoły
w odpowiednich zakładkach: www.zsmdabrowa.edu.pl

Data

sty 22 2024 - mar 10 2024
Zakończone
Kategoria
Skip to content