CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
Centrum Edukacji
Artystycznej w Warszawie
ul. Brzozowa 35
00-258 Warszawa
tel. 22 421-06-21
MINISTERSTWO KULTURY
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krak. Przedmiecie 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22 421-01-00
Wizytator CEA
Ewelina Wilburg-Marzec
Stanisaw Maliszewski
Biuro Wiz. CEA w Katowicach, biuro.katowice@cea.art.pl
ZPSM w Katowicach,
ul. Uaska 7B,
40-887 Katowice,
tel. 32 204-69-04
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE
www.facebook.com/Wdobrymtonie
wdobrymtonie.com
pwm.com.pl
Rekrutacja

Lista przyjtych do SM z naboru uzupeniajcego jest umieszczona na tablicy ogosze a holu szkoy.


Rekrutacja

Dnia 29.06.2018 odbdzie si badanie przydatnoci kandydatw w naborze uzupeniajcym.
godz. 10,00 sala 27 - kandydaci do SM cyklu szecioletniego.
godz. 11,00 - kandydaci do SM cyklu czteroletniego.


Zakoczenie roku szkolnego

22 czerwca 2018 zapraszamy na zakoczenie roku szkolnego 2017/2018
godz. 11,00 zakoczenie OSM - sala gimnastyczna
godz. 13,30 klasy I-V cyklu szecioletniego i I-III cyklu czteroletniego u nauczycieli przedmiotu gwnego
godz.15,00 absolwenci SM obu cykli- sala kameralna.


Program "Dobry start"

Od 1 lipca 2018 r. Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Dbrowie Grniczej bdzie realizowa rzdowy program Dobry start, na podstawie ktrego rodziny otrzymaj raz w roku 300,00 z na kade dziecko uczce si w szkole - bez wzgldu na dochody. Wniosek podobnie jak wnioski o wiadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ bdzie mona skada ju od 1 lipca online oraz przez bankowo elektroniczn, a od 1 sierpnia drog tradycyjn (papierow) w siedzibie Orodka przy Alei Pisudskiego 2.

Szczegowe informacje:


Konkurs plastyczny "Portret mamy"

Przedstawiamy wyniki Miejskiego konkursu plastycznego "Portret mamy" zorganizowanego w naszej szkole.
Gratulujemy laureatom i wszystkim dzikujemy za udzia w konkursie,

Szczegowe informacje:


Rekrutacja

Zesp Szk Muzycznych im. M. Spisaka ogasza nabr uzupeniajcy do klasy pierwszej do;
Szkoy Muzycznej I stopnia - cykl szecioletni
Szkoy Muzycznej I stopnia - cykl czteroletni.

Szczegowe informacje:


Rekrutacja

Lista przyjtych do ZSM jest umieszczona na tablicy ogosze w holu szkoy.
Dnia 25 maja 2018 r o godz. 16,00 odbdzie si spotkanie organizacyjne rodzicw kandydatw przyjtych do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019
Oglnoksztaccej Szkoy Muzycznej
Szkoy Muzycznej I stopnia-cykl szecioletni i czteroletni.


Rekrutacja

Przedstawiamy list kandydatw zakwalifikowanych do przyjcia w roku szkolnym 2018/2019.

Szczegowe informacje:


Konkurs lski

Przedstawiamy wyniki XXV Konkursu lskiego "Drewno dla najmodszych"

Szczegowe informacje:


Rekrutacja

Dnia 9 maja 2018 r odbd si egzaminy kwalifikacyjne i badania uzdolnie muzycznych dla kandydatw do szkoy.
godz. 10:30 egzamin kwalifikacyjny z przedmiotw oglnomuzycznych dla kandydatw do klasy wyszej ni pierwsza.
godz. 11:00 egzamin kwalifikacyjny z fortepianu i akordeonu
godz. 11:30 egzamin kwalifikacyjny - skrzypce i gitara
godz. 14:00 egzamin kwalifikacyjny - saksofon i klarnet.
godz. 13:00 badanie uzdolnie muzycznych kandydatw do OSM i SM cykl szecioletni
godz. 15:00 badanie uzdolnie muzycznych kandydatw do SM cykl czteroletni.


Praca dla gwnego ksigowego

Przedstawiamy informacj o wynikach naboru na stanowisko gwnego ksigowego.

Szczegowe informacje:


Uprzejmie informujemy, e z dniem 1 czerwca 2015r. w Zespole Szk Muzycznych im. Michaa Spisaka prowadzony jest jawny rejestr zbiorw danych osobowych przetwarzanych w naszej szkole, zgodnie z Ustaw o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2014r. poz 1182 z p. zm.) Rejestr dostpny jest w siedzibie szkoy.