CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
Centrum Edukacji
Artystycznej w Warszawie
ul. Brzozowa 35
00-258 Warszawa
tel. 22 421-06-21
MINISTERSTWO KULTURY
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krak. Przedmiecie 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22 421-01-00
Wizytator CEA
Ewelina Wilburg-Marzec
Stanisaw Maliszewski
Biuro Wiz. CEA w Katowicach, biuro.katowice@cea.art.pl
ZPSM w Katowicach,
ul. Uaska 7B,
40-887 Katowice,
tel. 32 204-69-04
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE
www.facebook.com/Wdobrymtonie
wdobrymtonie.com
pwm.com.pl
Zebranie rodzicw

Dnia 20 maja 2019 r o godz. 16,00 odbdzie si spotkanie informacyjne dla rodzicw kandydatw przyjtych do Szkoy Muzycznej I st. (obu cykli).
Listy przyjtych kandydatw znajduj si na tablicy ogosze w holu szkoy.


Zebranie rodzicw

Dnia 16 maja 2019 r o godz. 16,00 odbdzie si spotkanie informacyjne rodzicw kandydatw przyjtych do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 Oglnoksztaccej Szkoy Muzycznej. Dla rodzicw kandydatw do Szkoy Muzycznej obu cykli zebranie odbdzie si w pniejszym terminie.
Listy przyjtych kandydatw znajduj si na tablicy ogosze w holu szkoy.


Rekrutacja

Zesp Szk Muzycznych im. M. Spisaka ogasza nabr uzupeniajcy, ktry odbdzie si 14.06.2019 r. do klasy pierwszej OSM I stopnia i SM I stopnia na rok szkolny 2019/2020.
Szkoa dysponuje miejscami na instrumenty: akordeon, skrzypce, altwka, wiolonczela, flet, obj, trbka, klarnet, saksofon, waltornia, puzon.
Wnioski mona skada do dnia 12 czerwca br. w sekretariacie szkoy lub u referenta do spraw uczniowskich. Szczegowe informacje i harmonogram dotyczcy badania kandydatw bdzie dostpny na tablicy ogosze w holu szkoy.


Informator o kierunkach ksztacenia

Drodzy rodzice
Przedstawiamy Informator o kierunkach ksztacenia w szkoach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020. Kierowany jest do uczniw i rodzicw, Ma stanowi pomoc i wsparcie w wyborze dalszej cieki nauczania.

Szczegowe informacje:


Miejski Konkurs Plastyczny

Przedstawiamy wyniki VII Miejskiego Konkursu Plastycznego "Wielkanocne motywy-jajko". Dzikujemy za przesane prace i gratulujemy laureatom.

Szczegowe informacje:


Rekrutacja

Badanie uzdolnie kandydatw (II termin) odbdzie si 10 maja 2019 r
godz. 12,30 do klasy I OSM i klasy I cyklu szecioletniego
godz. 16,00 do klasy pierwszej cyklu czteroletniego.
Szczegowy harmonogram umieszczony jest na tablicy ogosze w holu szkoy.


Konkurs "Tamburi di canto"

Przedstawiamy Laureatw II grupy III Konkursu "Tamburi di canto"

Szczegowe informacje:


Strajk pracownikw owiaty

Szanowni Pastwo
Od dnia 27 kwietnia zostaje zawieszony strajk pracownikw owiaty. W zwizku z tym od 29 kwietnia (poniedziaek) wszystkie zajcia odbywa si bd wg planu.


Konkurs "Tamburi di canto"

Przedstawiamy Laureatw I grupy III Konkursu "Tamburi di canto"

Szczegowe informacje:


Koncert w Filharmonii laskiej

9 maja (czwartek) planowany jest wyjazd do Filharmonii lskiej na koncert z okazji 200. rocznicy urodzin S. Moniuszki. Zgoszenia wraz z opat 25,00 z przyjmuje O. Piwowar.Zbirka o godz. 16.00, koncert o 17.00. Planowany powrt okoo 18.45.


Konkurs "Tamburi di canto"

Prosz zapozna si z aktualnym harmonogramem III Oglnopolskiego Konkursu Perkusyjnego

Szczegowe informacje:


Uprzejmie informujemy, e z dniem 1 czerwca 2015r. w Zespole Szk Muzycznych im. Michaa Spisaka prowadzony jest jawny rejestr zbiorw danych osobowych przetwarzanych w naszej szkole, zgodnie z Ustaw o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2014r. poz 1182 z p. zm.) Rejestr dostpny jest w siedzibie szkoy.