CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
Centrum Edukacji
Artystycznej w Warszawie
ul. Brzozowa 35
00-258 Warszawa
tel. 22 421-06-21
MINISTERSTWO KULTURY
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krak. Przedmiecie 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22 421-01-00
Wizytator CEA
Ewelina Wilburg-Marzec
Biuro Wiz. CEA w Katowicach, biuro.katowice@cea.art.pl
ZPSM w Katowicach,
ul. Uaska 7B,
40-887 Katowice,
tel. 32 204-69-04
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE
www.facebook.com/Wdobrymtonie
wdobrymtonie.com
pwm.com.pl
Wiosenna przerwa witeczna

Centrum Edukacji Artystycznej informuje, e w dniach od 9 do 14 kwietnia 2020 r. w szkoach i placwkach artystycznych bdzie trwa wiosenna przerwa witeczna.
W dniach 9 kwietnia (czwartek) i 10 kwietnia (pitek), szkoy nie prowadz zaj dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie ksztacenia na odlego.
Z uwagi na ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu owiaty ustalone obecnie do dnia 10 kwietnia 2020 r., dalsze informacje w kwestii organizacji pracy szk i placwek artystycznych bd podawane na bieco.


Drodzy Rodzice i Kochani Uczniowie,

Wszyscy znalelimy si w trudnej i niecodziennej dla nas sytuacji. Wiem, e nauka w domu to dla Was i dla Waszych Rodzicw nie lada wyzwanie i wymaga od Was wiele wysiku, zdyscyplinowania i dobrej organizacji.
A oto kilka rad, ktre pomog Wam w tym:

Szczegowe informacje:


Zarzdzenie Dyrektora

Prosz zapozna si z Zarzdzeniem Dyrektora Zespou Szk Muzycznych w sprawie organizacji zaj w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoy.

Szczegowe informacje:


Wana informacja

Powoujc si na komunikat Centrum Edukacji Artystycznej informujmy, e w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoy, w zwizku z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID - 19,wiczenie i przebywanie uczniw na terenie szkoy jest niemoliwe.


Konkurs lski

W zwizku z zagroeniem koronawirusem SARS-CoV-2, postpujc zgodnie z sugestiami CEA XXVII lski Konkurs INSTRUMENTY DTE Drewno dla najmodszych
ZOSTAJE ODWOANY


Szanowni Pastwo,

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania szkoy bd realizowane z wykorzystaniem metod i technik ksztacenia na odlego. W tym celu prosimy rodzicw oraz opiekunw dzieci o zorganizowanie warunkw umoliwiajcych uczniom biecy kontakt z nauczycielami.

Szczegowe informacje:


Kana edukacyjny

Kadego dnia, na stronie tvp.vod.pl w godzinach 9.00-13.00 w sekcji eSzkoa uczniowie i nauczyciele bd mogli znale wartociowe materiay dotyczce wybranego zagadnienia. Na pocztek Telewizja Polska proponuje wirtualne zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego.
Internetowe pasmo edukacyjne dostpne codziennie w godzinach 9.00-13.00 na stronie vod.tvp.pl.
Zapraszamy


Nauka zdalna

W zwizku z zawieszeniem zaj dydaktyczno-wychowawczych uczniowie maj obowizek przegldania w dzienniku elektronicznym przygotowanych materiaw oraz wykonywania prac domowych.


Rekrutacja

Dnia 10 lutego 2020 r. zosta ogoszony nabr na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej: Oglnoksztaccej Szkoy Muzycznej I stopnia (realizacja podstawy programowej 8-letniej szkoy podstawowej) Szkoy Muzycznej I stopnia cyklu szecioletniego oraz cyklu czteroletniego. Wnioski o przyjcie do szkoy naley zoy do 27 marca 2020 r.
Moliwe formy dostarczenia: mailowo, listownie, osobicie (obecnie najmniej polecane).
Prosimy ledzi na bieco ogoszenia o ewentualnych zmianach w terminach rekrutacji.


Komunikat

Decyzj Premiera Rzeczpospolitej Polskiej od dnia jutrzejszego tj. 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r. szkoa zostaje zamknita.
W dniach 12-13.03.2020 r. wszczeglnych przypadkach szkoa zapewni opiek dla uczniw OSM I stopnia w godzinach od 7 00 do 15 00. Zajcia w SM I st. (popoudniowa) w tym okresie zostaj odwoane.


Konkurs lski

Przedstawiamy ramowy harmonogram XXVII lskiego Konkursu Instrumenty Dte Drewno dla najmodszych.

Szczegowe informacje:


Uprzejmie informujemy, e z dniem 1 czerwca 2015r. w Zespole Szk Muzycznych im. Michaa Spisaka prowadzony jest jawny rejestr zbiorw danych osobowych przetwarzanych w naszej szkole, zgodnie z Ustaw o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2014r. poz 1182 z p. zm.) Rejestr dostpny jest w siedzibie szkoy.