ZESPӣ SZKӣ MUZYCZNYCH im. Michaa Spisaka w Dbrowie Grniczej - film promocyjny

http://www.zsmdabrowa.edu.pl/ https://www.facebook.com/zsmdg/ realizacja i monta - Jarosaw Cyba muzyka - Marek Marcinkowski wykonanie utworw - nauczyciele...

CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
Centrum Edukacji
Artystycznej w Warszawie
ul. Brzozowa 35
00-258 Warszawa
tel. 22 421-06-21
MINISTERSTWO KULTURY
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krak. Przedmiecie 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22 421-01-00
Wizytator CEA
Ewelina Wilburg-Marzec
Biuro Wiz. CEA w Katowicach, biuro.katowice@cea.art.pl
ZPSM w Katowicach,
ul. Uaska 7B,
40-887 Katowice,
tel. 32 204-69-04
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE
www.facebook.com/Wdobrymtonie
wdobrymtonie.com
pwm.com.pl
Rekrutacja

Przedstawiamy list kandydatw przyjtych do Oglnoksztaccej Szkoy Muzycznej.
Prosimy o wypenienie owiadcze woli podjcia nauki, w terminie do koca lipca i wysanie jej drog mailow.
Na stronie szkoy zostanie umieszczona prezentacja z informacjami dla rodzicw uczniw klas I.
Uprzejmie prosimy o ledzenie strony na bieco.

Szczegowe informacje:


Rekrutacja

Przedstawiamy list kandydatw przyjtych do Szkoy Muzycznej - cykl szecioletni i czteroletni.
Prosimy o wypenienie owiadcze woli podjcia nauki, w terminie do koca lipca i wysanie jej drog mailow.
Na stronie szkoy zostanie umieszczona prezentacja z informacjami dla rodzicw uczniw klas I.
Prosimy o ledzenie naszej strony na bieco.

Szczegowe informacje:


Drodzy uczniowie

yczymy Wam bezpiecznych i penych wrae radosnych wakacji. Moecie jeszcze odebra wiadectwa, po wczeniejszym telefonicznym umwieniu si z sekretariatem szkoy lub poczeka do wrzenia.


Rekrutacja

Przedstawiamy list kandydatw zakwalifikowanych do Oglnoksztaccej Szkoy Muzycznej.

Szczegowe informacje:


Rekrutacja

Przedstawiamy list kandydatw zakwalifikowanych do Szkoy Muzycznej cyklu szecioletniego i czteroletniego.

Szczegowe informacje:


BUDUJcy ANGIELSKI

Drodzy Uczniowie,
informujemy, e dyplomy oraz nagrody za udzia w konkursie "BUDUJcy ANGIELSKI" bd, w imieniu organizatorw, przekazywali Wasi wychowawcy dnia 26.06.2020r. w siedzibie szkoy podczas wrczania wiadectw.
Jeszcze raz gratulujemy, yczymy fantastycznych wakacji.
Organizatorzy


ZAKOCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Zakoczenie roku szkolnego 2019/2020 odbdzie si dnia 26 czerwca (pitek) zgodnie z zamieszczonym niej harmonogramem:
Uczniowie zobowizani s do oddania najpniej w dniu 26 czerwca instrumentw, podrcznikw, nut, kluczykw do szafek.

Szczegowe informacje:


Harmonogram badania przydatnoci kandydatw

Szanowni Pastwo!
Publikujemy list kandydatw do ZSM im. M. Spisaka wraz z godzinami ich badania przydatnoci.
Rodzice wraz z kandydatami oczekuj przed szko. Proszeni s do sali na badanie przydatnoci pojedynczo, wprowadzani przez wyznaczonych nauczycieli. Przewidujemy ok. 15 min. obecnoci kandydata na badaniu przydatnoci.
Kady kandydat i Jego rodzic powinien posiada swoj maseczk /Rodzic dodatkowo rkawiczki/ oraz wypenione owiadczenie dostpne na naszej stronie internetowej w zaczniku o szczegowych informacjach w rekrutacji.
Regulamin przyj kandydatw do ZSM znajduje si w zakadce Rekrutacja

Szczegowe informacje:


Konsultacje z nauczycielami.

Od 8 czerwca br. uruchamiamy moliwo konsultacji z nauczycielami uczniw ze wszystkich typw szk artystycznych oraz korzystania z biblioteki szkolnej. Kwestie te ujte zostay w podpisanym 5 czerwca rozporzdzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
https://www.gov.pl/web/edukacja/uruchamiamy-konsultacje-z-nauczycielami-dla-uczniow-wszystkich-szkol-artystycznych2


Rekrutacja

Badanie przydatnoci dla kandydatw, ktrzy zoyli wniosek o przyjcie do ZSM im. M. Spisaka w Dbrowie Grniczej na rok szkolny 2020/2021 odbdzie si w dniach od 15.06 18.06 br.
Badanie bdzie przeprowadzone na terenie szkoy zgodnie ze szczegowym harmonogramem, ktry ukae si 10.06 na stronie internetowej szkoy

Szczegowe informacje:


Konkurs BUDUJcy angielski

Zapraszamy do zapoznania si z wynikami konkursu BUDUJcy angielski.

Szczegowe informacje:


Uprzejmie informujemy, e z dniem 1 czerwca 2015r. w Zespole Szk Muzycznych im. Michaa Spisaka prowadzony jest jawny rejestr zbiorw danych osobowych przetwarzanych w naszej szkole, zgodnie z Ustaw o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2014r. poz 1182 z p. zm.) Rejestr dostpny jest w siedzibie szkoy.