CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
Centrum Edukacji
Artystycznej w Warszawie
ul. Brzozowa 35
00-258 Warszawa
tel. 22 421-06-21
MINISTERSTWO KULTURY
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krak. Przedmiecie 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22 421-01-00
Wizytator CEA
Ewelina Wilburg-Marzec
Stanisaw Maliszewski
Biuro Wiz. CEA w Katowicach, biuro.katowice@cea.art.pl
ZPSM w Katowicach,
ul. Uaska 7B,
40-887 Katowice,
tel. 32 204-69-04
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE
www.facebook.com/Wdobrymtonie
wdobrymtonie.com
pwm.com.pl
Zaproszenie na koncert

Dnia 21 marca o godz. 16,30 zapraszamy na koncert uczniw z klasy gitary Franciszka i Katariny Wieczorek z POSM II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.


Zaproszenie na koncert

Dnia 21 marca o godz. 16,30 zapraszamy na koncert uczniw z klasy gitary Franciszka i Katariny Wieczorek z POSM II st.im. K. Szymanowskiego w Katowicach.


Konkurs lski

Szanowni Pastwo Zgodnie z paragrafem 11 Regulaminu XXV lskiego Konkursu "Drewno dla najmodszych", ogaszamy e wyczerpany zosta limit miejsc dla wszystkich grup. Uprzejmie prosimy o nie zgaszanie uczestnikw do konkursu.Zaproszenie na koncert

Zapraszamy na koncert bajek i muzyki filmowej w wykonaniu uczniw.
Sala kameralna, 2 marca godz. 15,30.


Praca dla gwnego ksigowego

Dyrektor Zespou Szk Muzycznych im. M. Spisaka ogasza nabr na wolne stanowisko gwnego ksigowego.

Szczegowe informacje:


Konkurs lski

Szanowni Pastwo
Zgodnie z paragrafem 11 Regulaminu XXV lskiego Konkursu "Drewno dla najmodszych", ogaszamy e wyczerpany zosta limit miejsc dla grupy I. Uprzejmie prosimy o nie zgaszanie uczestnikw do tej grupy.


Dzie otwarty

Zapraszamy 1 marca w godz. od 12:00 do 17:00 do naszej szkoy na dzie otwarty. W tym dniu bdzie mona zobaczy zajcia z przedmiotw oglnoksztaccych i artystycznych.


Zaproszenie na recital

Dnia 19 stycznia 2018 o godz. 16,30 zapraszamy na recital fortepianowy. Wystpi kanadyjski pianista Jarred Dunn. W programie utwory J.S. Bacha, F.Chopina, C.Debussy'ego, S.Rachmaninowa, M.Greckiego.


Zaproszenie na koncert

12 stycznia o godz. 16,00 zapraszamy na Koncert Noworoczny do Paacu Kultury Zagbia w Dbrowie Grniczej.


Wyniki Konkursu Plastycznego

Przedstawiamy wyniki Oglnopolskiego Konkursu Plastycznego "Ozdoba boonarodzeniowa". Dzikujemy za liczny udzia i pikne prace.

Szczegowe informacje:


Uprzejmie informujemy, e z dniem 1 czerwca 2015r. w Zespole Szk Muzycznych im. Michaa Spisaka prowadzony jest jawny rejestr zbiorw danych osobowych przetwarzanych w naszej szkole, zgodnie z Ustaw o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2014r. poz 1182 z p. zm.) Rejestr dostpny jest w siedzibie szkoy.