CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
Centrum Edukacji
Artystycznej w Warszawie
ul. Brzozowa 35
00-258 Warszawa
tel. 22 421-06-21
MINISTERSTWO KULTURY
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krak. Przedmiecie 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22 421-01-00
Wizytator CEA
Ewelina Wilburg-Marzec
Stanisaw Maliszewski
Biuro Wiz. CEA w Katowicach, biuro.katowice@cea.art.pl
ZPSM w Katowicach,
ul. Uaska 7B,
40-887 Katowice,
tel. 32 204-69-04
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE
www.facebook.com/Wdobrymtonie
wdobrymtonie.com
pwm.com.pl
Midzynarodowy Dzie Praw Dziecka

20 listopada 2019 r. obchodzilimy w naszej szkole Midzynarodowy Dzie Praw Dziecka. Aby uczci to wito, uczniowie przyszli ubrani do ZSM na niebiesko.


Midzynarodowy Dzie Tolerancji

15 listopada 2019 roku w naszej szkole obchodzilimy Midzynarodowy Dzie Tolerancji. Z tej okazji zaprosilimy goci dzieci z Przedszkola nr 29 w Dbrowie Grniczej, ktre obejrzay spektakl profilaktyczny przygotowany przez uczniw klasy Va. Przedstawienie pt. Smok Josh, na podstawie opowiadania Diany Hsu, byo wstpem do wsplnej rozmowy na temat roli tolerancji i przyjani w yciu czowieka. Spotkanie to wzbogacone zostao zabawami rytmicznymi, podczas ktrych dzieci mogy dowiadczy radoci pyncej z kontaktu z muzyk oraz odreagowa emocje.


Akcja "Szkoa do hymnu"

Z okazji wita Odzyskania Niepodlegoci nasza szkoa wczya si w akcj Szkoa do hymnu. W pitek, 8 listopada, o symbolicznej godzinie 11:11 uczniowie wraz z nauczycielami zapiewali Mazurka Dbrowskiego. W Zespole Szk Muzycznych odbya si take akademia, podczas ktrej uczniowie klas szstych przybliyli spoecznoci szkolnej to historyczne, jak rwnie z uwagi na charakter naszej szkoy zaprezentowali pieni patriotyczne przy akompaniamencie instrumentw muzycznych.


Zaproszenie na koncert

28 listopada o godz. 15,30 zapraszamy na koncert z cyklu Klasy I-III zapraszaj. W programie muzyka Stanisawa Moniuszki.


Zaproszenie na koncert

Zapraszamy na Jesienny Koncert Muzyki Polskiej 8 listopada o godz. 16.00 do sali kameralnej im. Ryszarda Gusnara. Wystpi uczniowie naszej szkoy.


Pomoc dla dzieci i modziey

Wydzia Owiaty informuje, e od 1 padziernika 2019 r. dziaa nowa caodobowa, bezpatna linia dla dzieci i modziey i ich opiekunw. Pod numerem telefonu 800 080 222, dzieci, modzie, nauczyciele i pedagodzy mog uzyska profesjonaln pomoc.


Dzie Edukacji Narodowej

Dnia 14 padziernika z okazji Dnia Edukacji Narodowej nie odbywaj si zajcia dydaktyczne. wietlica jest otwarta dla uczniw od 7,00 do 16,00


Zaproszenie na koncert

Dnia 1 padziernika o godz. 16,00 zapraszamy na koncert w wykonaniu nauczycieli Zespou Szk Muzycznych z okazji Midzynarodowego Dnia Muzyki


Zebrania rodzicw

Dnia 16 wrzenia o godz. 16,00 odbd si zebrania rodzicw z wychowawcami (OSM).
O godz. 17,00 odbdzie si spotkanie rady rodzicw - SM i OSM.


Nowy rok szkolny

Rozpoczcie roku szkolnego odbdzie si 2 wrzenia 2019r:
godz. 11,30 dla uczniw OSM - sala gimnastyczna
godz.14,30 dla uczniw SM obu cykli ksztacenia u nauczycieli przedmiotu gwnego,
godz. 14,30 spotkanie z rodzicami uczniw klas pierwszych SM w auli szkoy.


Z ycia szkoy

Tegoroczni absolwenci OSM I st. dali nam powd do dumy. Kiedy w czerwcu ogoszono wyniki egzaminu smoklasisty, moemy nieskromnie powiedzie, e nie bylimy zaskoczeni. Przyzwyczajeni jestemy do tego, e nasi dotychczasowi absolwenci- szstoklasici przed reform- zawsze wietnie wypadali na tle rwienikw z innych szk i miast. rednia wynikw przewysza redni dla wojewdztwa.
Oto nasze wyniki:
j. polski 73,68% ( w wojewdztwie 64,12% )
matematyka 70,32% (w wojewdztwie 44,74% )
j. angielski 80,67% (w wojewdztwie 60,23% )
Gratulujemy


Uprzejmie informujemy, e z dniem 1 czerwca 2015r. w Zespole Szk Muzycznych im. Michaa Spisaka prowadzony jest jawny rejestr zbiorw danych osobowych przetwarzanych w naszej szkole, zgodnie z Ustaw o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2014r. poz 1182 z p. zm.) Rejestr dostpny jest w siedzibie szkoy.