CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
Centrum Edukacji
Artystycznej w Warszawie
ul. Brzozowa 35
00-258 Warszawa
tel. 22 421-06-21
MINISTERSTWO KULTURY
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krak. Przedmiecie 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22 421-01-00
Wizytator CEA
Ewelina Wilburg-Marzec
Stanisaw Maliszewski
Biuro Wiz. CEA w Katowicach, biuro.katowice@cea.art.pl
ZPSM w Katowicach,
ul. Uaska 7B,
40-887 Katowice,
tel. 32 204-69-04
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE
www.facebook.com/Wdobrymtonie
wdobrymtonie.com
pwm.com.pl
Konkurs lski

Przedstawiamy ramowy harmonogram XXVI lskiego Konkursu Instrumenty Dte "Blacha dla najmodszych".
Prosimy o przysyanie zgody na udzia w konkursie i przetwarzanie danych wg zacznika nr 2 regulaminu.

Szczegowe informacje:


Dzie otwarty

Dzisiaj zostay otwarte drzwi naszej szkoy dla wszystkich chtnych chccych zobaczy na jakich instrumentach uczymy gra, jak wygldaj zajcia i szkoa.
Wnioski o przyjcie mona skada od 25 lutego do 26 marca 2019 r. Spotkanie informacyjne zwizane z rozpoczciem zaj umuzykalniajcych odbdzie si 28 lutego o godz. 16,30.
Wszystkich zapraszamy i dzikujemy za liczny udzia w odwiedzeniu naszej szkoy.
Zdjcie szkoy umieszczone obok udostpni p. Piotr Mieszczeniak - DRONeM Inny Punkt Widzenia.


Konkurs lski

Szanowni Pastwo. Dzikujemy za nadesane zgoszenia na XXVI lski Konkurs INSTRUMENTY DTE Blacha dla najmodszych. Niestety z przykroci informujemy, e limit miejsc na konkurs zosta wyczerpany zgodnie z 11 Regulaminu Konkursu. Zgoszenia nadesane po 29 stycznia 2019 roku nie bd przyjmowane.
Serdecznie zapraszamy do udziau w nastpnej edycji konkursu.
W najbliszych dniach ukae si ramowy program konkursu.


Dzie otwarty

Dnia 7 lutego w godz. od 12,00 do 17,00 zapraszamy do naszej szkoy na dzie otwarty. W tym dniu bdzie mona zobaczy zajcia z przedmiotw oglnoksztaccych i artystycznych, posucha szkolnych zespow a w punktach konsultacyjnych uzyska niezbdne informacje jak zosta uczniem naszej szkoy.
Zapraszamy


Konkurs Tamburi di canto

Informujemy, e z przyczyn niezalenych od organizatora zmieniony zosta termin konkursu perkusyjnego na dzie 25-26 kwietnia.


Konkurs lski

Szanowni Pastwo.
Bardzo dzikujemy za dotychczasowe zgoszenia na XXVI lski Konkurs INSTRUMENTY DTE Blacha dla najmodszych, niestety z przykroci informujemy, e limit miejsc do grupy I zosta wyczerpany. Prosimy o nie zgaszanie uczestnikw do tej grupy wiekowej. Zgoszenia wysane po 22 stycznia 2019 r. nie bd przyjte.


Zajcia klasy I-III/6

Zajcia z ksztacenia suchu i rytmiki dla klas I-III cyklu szecioletniego odbywa si bd od poniedziaku 21 stycznia 2019 r.


Konkurs "Choinkowe Inspiracje"

Zamieszczamy sprostowanie wynikw III edycji konkursu plastycznego.

Szczegowe informacje:


Zaproszenie na koncert

Zapraszamy na koncert Noworoczny do Paacu Kultury Zagbia 17 stycznia o godz. 16,00. Wystpi solici, zespoy, chr i orkiestra.


Konkurs "Choinkowe Inspiracje"

Przedstawiamy wyniki III edycji konkursu plastycznego "Choinkowe Inspiracje" zorganizowanego przez wietlic szkoln ZSM.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy,

Szczegowe informacje:


Rekrutacja

Zapraszamy dzieci do 7 roku ycia - kandydatw do naszej szkoy do wzicia udziau w zajciach umuzykalniajcych. Szczegy w zakadce Rekrutacja


Uprzejmie informujemy, e z dniem 1 czerwca 2015r. w Zespole Szk Muzycznych im. Michaa Spisaka prowadzony jest jawny rejestr zbiorw danych osobowych przetwarzanych w naszej szkole, zgodnie z Ustaw o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2014r. poz 1182 z p. zm.) Rejestr dostpny jest w siedzibie szkoy.