CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
Centrum Edukacji
Artystycznej w Warszawie
ul. Brzozowa 35
00-258 Warszawa
tel. 22 421-06-21
MINISTERSTWO KULTURY
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krak. Przedmiecie 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22 421-01-00
Wizytator CEA
Ewelina Wilburg-Marzec
Stanisaw Maliszewski
Biuro Wiz. CEA w Katowicach, biuro.katowice@cea.art.pl
ZPSM w Katowicach,
ul. Uaska 7B,
40-887 Katowice,
tel. 32 204-69-04
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE
www.facebook.com/Wdobrymtonie
wdobrymtonie.com
pwm.com.pl
Rekrutacja

Lista przyjtych do ZSM jest umieszczona na tablicy ogosze w holu szkoy.
Dnia 25 maja 2018 r o godz. 16,00 odbdzie si spotkanie organizacyjne rodzicw kandydatw przyjtych do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019
Oglnoksztaccej Szkoy Muzycznej
Szkoy Muzycznej I stopnia-cykl szecioletni i czteroletni.


Rekrutacja

Przedstawiamy list kandydatw zakwalifikowanych do przyjcia w roku szkolnym 2018/2019.

Szczegowe informacje:


Konkurs lski

Przedstawiamy wyniki XXV Konkursu lskiego "Drewno dla najmodszych"

Szczegowe informacje:


Rekrutacja

Dnia 9 maja 2018 r odbd si egzaminy kwalifikacyjne i badania uzdolnie muzycznych dla kandydatw do szkoy.
godz. 10:30 egzamin kwalifikacyjny z przedmiotw oglnomuzycznych dla kandydatw do klasy wyszej ni pierwsza.
godz. 11:00 egzamin kwalifikacyjny z fortepianu i akordeonu
godz. 11:30 egzamin kwalifikacyjny - skrzypce i gitara
godz. 14:00 egzamin kwalifikacyjny - saksofon i klarnet.
godz. 13:00 badanie uzdolnie muzycznych kandydatw do OSM i SM cykl szecioletni
godz. 15:00 badanie uzdolnie muzycznych kandydatw do SM cykl czteroletni.


Praca dla gwnego ksigowego

Przedstawiamy informacj o wynikach naboru na stanowisko gwnego ksigowego.

Szczegowe informacje:


Miejski Konkurs Wielkanocny

Przedstawiamy wyniki Miejskiego Konkursu Wielkanocnego organizowanego w naszej szkole. Gratulujemy zwycizcom i wyrnionym.

Szczegowe informacje:


Koncert promocyjny

Dnia 5 kwietnia o godz. 16.00 zapraszamy kandydatw do szkoy na koncert promocyjny. Wystpi uczniowie, prezentujc muzyk z filmw i bajek.


Karta KUP dla uczniw

Dyrekcja ZSM im. M. Spisaka w Dbrowie Grniczej informuje o podjciu przez zarzd KZK GOP decyzji o przedueniu moliwoci realizacji przejazdw z ulg 100% przez uczniw Metropolii na podstawie legitymacji szkolnej do 31.05.2018 r. Po tym terminie przejazdy KZK GOP z ulg 100% bd moliwe na podstawie spersonalizowanych kart KUP.

Szczegowe informacje:


Konkurs lski - harmonogram

Szanowni Pastwo,
Ze wzgldu na bardzo du liczb uczestnikw oraz w trosce o sprawne przeprowadzenie przesucha konkursowym jakiekolwiek zmiany w harmonogramie NIE BD UWZGLDNIANE.
Majc na uwadze sprawny przebieg prb i przesucha, a przede wszystkim rwne szanse wszystkich uczestnikw oraz wzajemny szacunek uprzejmie prosimy o punktualno i racjonalne korzystanie z prb akustycznych.
Utwr obowizkowy naley wykona w pierwszej kolejnoci.
Limit czasu przypadajcy na kadego uczestnika bdzie cile przestrzegany.

Wszystkim biorcym udzia w Konkursie yczymy powodzenia!

Szczegowe informacje:


Praca dla gwnego ksigowego

Dyrektor Zespou Szk Muzycznych im. M. Spisaka ogosi nabr na wolne stanowisko gwnego ksigowego. Poniej przedstawiamy informacje o liczbie kandydatw i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegowe informacje:


Konkurs lski

W zwizku z licznymi zapytaniami informujemy i 8 marca 2018 r zosta wyczerpany limit zgosze do wszystkich grup wiekowych. Od tego dnia zgoszenia nie s ju rejestrowane.
Przedstawiamy ramowy harmonogram konkursu

Szczegowe informacje:


Uprzejmie informujemy, e z dniem 1 czerwca 2015r. w Zespole Szk Muzycznych im. Michaa Spisaka prowadzony jest jawny rejestr zbiorw danych osobowych przetwarzanych w naszej szkole, zgodnie z Ustaw o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2014r. poz 1182 z p. zm.) Rejestr dostpny jest w siedzibie szkoy.