CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
Centrum Edukacji
Artystycznej w Warszawie
ul. Brzozowa 35
00-258 Warszawa
tel. 22 421-06-21
MINISTERSTWO KULTURY
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krak. Przedmiecie 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22 421-01-00
Wizytator CEA
Ewelina Wilburg-Marzec
Stanisaw Maliszewski
Biuro Wiz. CEA w Katowicach, biuro.katowice@cea.art.pl
ZPSM w Katowicach,
ul. Uaska 7B,
40-887 Katowice,
tel. 32 204-69-04
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE
www.facebook.com/Wdobrymtonie
wdobrymtonie.com
pwm.com.pl
Konkurs lski

Szanowni Pastwo
Zgodnie z paragrafem 11 Regulaminu XXV lskiego Konkursu "Drewno dla najmodszych", ogaszamy e wyczerpany zosta limit miejsc dla grupy I. Uprzejmie prosimy o nie zgaszanie uczestnikw do tej grupy.


Dzie otwarty

Zapraszamy 1 marca w godz. od 12:00 do 17:00 do naszej szkoy na dzie otwarty. W tym dniu bdzie mona zobaczy zajcia z przedmiotw oglnoksztaccych i artystycznych.


Zaproszenie na recital

Dnia 19 stycznia 2018 o godz. 16,30 zapraszamy na recital fortepianowy. Wystpi kanadyjski pianista Jarred Dunn. W programie utwory J.S. Bacha, F.Chopina, C.Debussy'ego, S.Rachmaninowa, M.Greckiego.


Zaproszenie na koncert

12 stycznia o godz. 16,00 zapraszamy na Koncert Noworoczny do Paacu Kultury Zagbia w Dbrowie Grniczej.


Wyniki Konkursu Plastycznego

Przedstawiamy wyniki Oglnopolskiego Konkursu Plastycznego "Ozdoba boonarodzeniowa". Dzikujemy za liczny udzia i pikne prace.

Szczegowe informacje:


Koncert kold

Zapraszamy na koncert kold w wykonaniu uczniw dnia 20 grudnia o godz. 16,00.


Konkurs "Dziecice marzenia"

Przedstawiamy wyniki Miejskiego Konkursu Poetyckiego Dziecice marzenia zorganizowanego w Zespole Szkl Muzycznych im. M. Spisaka

Szczegowe informacje:


Zaproszenie na koncert

30 listopada o godz. 15,30 klasy I-III zapraszaj na koncert: Kompozytorzy polscy dzieciom - Janina Garcia.


Zaproszenie na koncert

Dnia 2 padziernika o godz. 16.00 serdecznie zapraszamy na koncert w wykonaniu nauczycieli ZSM z okazji Midzynarodowego Dnia Muzyki.


Zebranie rodzicw

27.09.2017 r. o godz. 16.30 w sali kameralnej odbdzie si zebranie oglne dla rodzicw uczniw Zespou Szk Muzycznych im. M. Spisaka.


Plan lekcji

W zwizku z ukazaniem si Rozporzdzenia MKiDN dnia 6 wrzenia w sprawie ramowych planw nauczania zmienione zostay plany lekcji. Prosz zapozna si ze zmianami.


Uprzejmie informujemy, e z dniem 1 czerwca 2015r. w Zespole Szk Muzycznych im. Michaa Spisaka prowadzony jest jawny rejestr zbiorw danych osobowych przetwarzanych w naszej szkole, zgodnie z Ustaw o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2014r. poz 1182 z p. zm.) Rejestr dostpny jest w siedzibie szkoy.