CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
Centrum Edukacji
Artystycznej w Warszawie
ul. Brzozowa 35
00-258 Warszawa
tel. 22 421-06-21
MINISTERSTWO KULTURY
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krak. Przedmiecie 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22 421-01-00
CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI
SZKӣ ARTYSTYCZNYCH

ul. Nowy wiat 27
00-029 Warszawa
tel. 22 843-00-68
Wizytator CEA
mgr Stanisaw Maliszewski
PSM, ul. Teatralna 16,
40-003 Katowice,
tel. 32 206-61-96
CENTRUM MUZYCZNE LEMASKI
ul. Wolnoci 216
42-506 Bdzin
tel. 32 763 28 26, 32 761 86 10
fax 32 761 86 11
www.centrummuzyczne.pl
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE
www.facebook.com/Wdobrymtonie
wdobrymtonie.com
pwm.com.pl
Zaproszenie na koncert

Dnia 3 marca o godz. 16.00 zapraszamy na niezwyky koncert bajek i muzyki filmowej. Wystpi uczniowie szkoy.


Rekrutacja

Dnia 6 marca 2017 o godz. 17,30 odbdzie si spotkanie organizacyjne dla rodzicw przed zajciami przygotowawczymi do szkoy muzycznej.


Najsympatyczniejsza klasa I w woj. lskim

Uczniowie I klasy w Zespole Szk Muzycznych im. Michaa Spisaka w Dbrowie Grniczej to zwycizcy plebiscytu Dziennika Zachodniego" na najsympatyczniejsz pierwsz klas w wojewdztwie lskim. Jest to rzeczywicie rozemiana i rozpiewana grupa maluchw, ktre bardzo ucieszyy si z nagrody.
Uczniowie zwyciskiej klasy otrzymali dzisiaj oficjalnie specjaln tablic multimedialn Qomo QWB379BW firmy azmultimedia.pl. Przekaza j Robert Klimann, reprezentujcy fundacj Jest OK! Zajcia lekcyjne bd mogy by teraz prowadzone w nowoczesny sposb z wykorzystaniem innowacyjnej technologii. Tablica interaktywna Qomo QWB379-BW ma suchocieraln, matow i odporn na uszkodzenia powierzchni o przektnej 79.
Gratulujemy i dzikujemy rodzicom za zaangaowanie.
Koncert Jubileuszowy

Zapraszamy na Koncert Jubileuszowy z okazji 25 lecia Szkoy Muzycznej I stopnia, ktry odbdzie si11 lutego o godz. 12:00 w naszej szkole.


Zaproszenie na koncert

Zapraszamy na recital gitarowy Dawida Bonka 6 lutego o godz. 17,00. W programie muzyka Sanza, Gulianiego, Albeniza, Ramireza.


Bezpieczne ferie

W zwizku ze zbliajcym si okresem zimowego wypoczynku dzieci, zachcamy do zapoznania si z materiaami edukacyjnymi o bezpiecznych feriach.

Szczegowe informacje:


Zebranie z rodzicami

Dnia 12 stycznia o godz. 16,30 odbd si zebrania proczne z wychowawcami poszczeglnych klas OSM.
Rodzice uczniw SM (obu cykli ) mog uzyska informacje o wynikach klasyfikacji u nauczycieli instrumentu i przedmiotw oglnomuzycznych w terminach konsultacji. Harmonogram jest dostpny w zakadce konsultacje oraz w gablotach na korytarzu.


Informacja o opatach za obiady

Informujemy, e od 1 stycznia 2017 r opaty za obiady naley wpaca wycznie na podane konto bankowe do dnia 5-ego kadego miesica.

Szczegowe informacje:


Koncert noworoczny

5 stycznia o godz. 16.00 zapraszamy do Paacu Kultury Zagbia na Koncert noworoczny. Wystpi uczniowie z naszej szkoy i z PSM I stopnia w Bdzinie.


Uprzejmie informujemy, e z dniem 1 czerwca 2015r. w Zespole Szk Muzycznych im. Michaa Spisaka prowadzony jest jawny rejestr zbiorw danych osobowych przetwarzanych w naszej szkole, zgodnie z Ustaw o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2014r. poz 1182 z p. zm.) Rejestr dostpny jest w siedzibie szkoy.