CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
Centrum Edukacji
Artystycznej w Warszawie
ul. Brzozowa 35
00-258 Warszawa
tel. 22 421-06-21
MINISTERSTWO KULTURY
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krak. Przedmiecie 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22 421-01-00
CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI
SZKӣ ARTYSTYCZNYCH

ul. Nowy wiat 27
00-029 Warszawa
tel. 22 843-00-68
Wizytator CEA
mgr Stanisaw Maliszewski
PSM, ul. Teatralna 16,
40-003 Katowice,
tel. 32 206-61-96
CENTRUM MUZYCZNE LEMASKI
ul. Wolnoci 216
42-506 Bdzin
tel. 32 763 28 26, 32 761 86 10
fax 32 761 86 11
www.centrummuzyczne.pl
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE
www.facebook.com/Wdobrymtonie
wdobrymtonie.com
pwm.com.pl
Bezpieczne ferie

W zwizku ze zbliajcym si okresem zimowego wypoczynku dzieci, zachcamy do zapoznania si z materiaami edukacyjnymi o bezpiecznych feriach.

Szczegowe informacje:


Zebranie z rodzicami

Dnia 12 stycznia o godz. 16,30 odbd si zebrania proczne z wychowawcami poszczeglnych klas OSM.
Rodzice uczniw SM (obu cykli ) mog uzyska informacje o wynikach klasyfikacji u nauczycieli instrumentu i przedmiotw oglnomuzycznych w terminach konsultacji. Harmonogram jest dostpny w zakadce konsultacje oraz w gablotach na korytarzu.


Informacja o opatach za obiady

Informujemy, e od 1 stycznia 2017 r opaty za obiady naley wpaca wycznie na podane konto bankowe do dnia 5-ego kadego miesica.

Szczegowe informacje:


Koncert noworoczny

5 stycznia o godz. 16.00 zapraszamy do Paacu Kultury Zagbia na Koncert noworoczny. Wystpi uczniowie z naszej szkoy i z PSM I stopnia w Bdzinie.


yczenia witeczne

yczymy zdrowych i spokojnych wit Boego Narodzenia, duo rodzinnego ciepa i radoci ze wsplnie spdzonych chwil.
Nadchodzcy Nowy Rok niech przyniesie wiele sukcesw a muzyka niech wypenia Wasze serca i niezmiennie przynosi rado i pokrzepienie.
Dyrekcja ZSM


Konkurs Plastyczny

Przedstawiamy list laureatw Oglnopolskiego Konkursu Plastycznego "Ozdoba boonarodzeniowa-choinka". Gratulujemy wszystkim nagrodzonym
Podzikowania, nagrody i dyplomy zostan wysane poczt

Szczegowe informacje:


Konkurs plastyczno-jzykowy

Przedstawiamy wyniki konkursu na kalendarz adwentowy.

Szczegowe informacje:


Wieczorek wigilijny

Zapraszamy 19 grudnia o godz. 17,00 na wieczorek wigilijny w wykonaniu uczniw.Konkurs "Moja wietlica"

Przedstawiamy list laureatw oraz ich wiersze I Miejskiego konkursu wietlicowego "Moja wietlica"

Szczegowe informacje:


Zaproszenie

Zapraszamy dnia 30 listopada o godz. 17,00 na recital absolwentw AM w Katowicach Anny Kuk - skrzypce i Jarreda Dunn -fortepian. W programie muzyka F. Liszta, J. Brahmsa, W.A. Mozarta, F. Chopina.


Uprzejmie informujemy, e z dniem 1 czerwca 2015r. w Zespole Szk Muzycznych im. Michaa Spisaka prowadzony jest jawny rejestr zbiorw danych osobowych przetwarzanych w naszej szkole, zgodnie z Ustaw o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2014r. poz 1182 z p. zm.) Rejestr dostpny jest w siedzibie szkoy.