CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
Centrum Edukacji
Artystycznej w Warszawie
ul. Brzozowa 35
00-258 Warszawa
tel. 22 421-06-21
MINISTERSTWO KULTURY
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krak. Przedmiecie 15/17
00-071 Warszawa
tel. 22 421-01-00
Wizytator CEA
Ewelina Wilburg-Marzec
Stanisaw Maliszewski
Biuro Wiz. CEA w Katowicach, biuro.katowice@cea.art.pl
ZPSM w Katowicach,
ul. Uaska 7B,
40-887 Katowice,
tel. 32 204-69-04
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE
www.facebook.com/Wdobrymtonie
wdobrymtonie.com
pwm.com.pl
Z ycia szkoy

Tegoroczni absolwenci OSM I st. dali nam powd do dumy. Kiedy w czerwcu ogoszono wyniki egzaminu smoklasisty, moemy nieskromnie powiedzie, e nie bylimy zaskoczeni. Przyzwyczajeni jestemy do tego, e nasi dotychczasowi absolwenci- szstoklasici przed reform- zawsze wietnie wypadali na tle rwienikw z innych szk i miast. rednia wynikw przewysza redni dla wojewdztwa.
Oto nasze wyniki:
j. polski 73,68% ( w wojewdztwie 64,12% )
matematyka 70,32% (w wojewdztwie 44,74% )
j. angielski 80,67% (w wojewdztwie 60,23% )
Gratulujemy


Nabr na stanowisko pracy

Dyrektor Zespou Szk Muzycznych im. M. Spisaka w Dbrowie Grniczej informuje o wyniku naboru na stanowisko pracy - samodzielny referent ds finansowych.

Szczegowe informacje:


Nabr na stanowisko pracy

Dyrektor Zespou Szk Muzycznych im. M. Spisaka w Dbrowie Grniczej informuje o liczbie kandydatw na stanowisko pracy - samodzielny referent ds finansowych.

Szczegowe informacje:


Podrczniki

Przedstawiamy wykaz podrcznikw obowizujcych w roku szkolnym 2019/2020.

Szczegowe informacje:


Odwoane lekcje

W dniu 18 czerwca 2019 r nie odbd si lekcje z p. Alicj Niemirsk w klasie I b i II b SM cyklu szecioletniego.


Rekrutacja

Badanie uzdolnie kandydatw (III nabr) odbdzie si dnia 14 czerwca o godz. 12,30.
Szczegowy harmonogram umieszczony jest na tablicy ogosze w holu szkoy.


Zakoczenie roku szkolnego

Rok szkolny 2018/2019 koczymy dnia 19 czerwca 2019.
godz. 9,30 - klasa VIII OSM w sali kameralnej.
godz. 11,30 - klasa I-VII OSM sala gimnastyczna
godz. 13,00 - klasa I-III/4 i I-V/6 nauczyciele instrumentu gwnego
godz. 14,30 - absolwenci SM/6 i SM/4 sala kameralna.


Nabr na stanowisko pracy

Dyrektor Zespou Szk Muzycznych im. M. Spisaka w Dbrowie Grniczej ogasza nabr na stanowisko pracy;
Samodzielny referent ds. finansowych

Szczegowe informacje:


Konkurs "Portret mojej mamy"

Przedstawiamy wyniki miejskiego konkursu plastycznego "Portret mojej mamy"

Szczegowe informacje:


Zebranie rodzicw

Dnia 20 maja 2019 r o godz. 16,00 odbdzie si spotkanie informacyjne dla rodzicw kandydatw przyjtych do Szkoy Muzycznej I st. (obu cykli).
Listy przyjtych kandydatw znajduj si na tablicy ogosze w holu szkoy.


Zebranie rodzicw

Dnia 16 maja 2019 r o godz. 16,00 odbdzie si spotkanie informacyjne rodzicw kandydatw przyjtych do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 Oglnoksztaccej Szkoy Muzycznej. Dla rodzicw kandydatw do Szkoy Muzycznej obu cykli zebranie odbdzie si w pniejszym terminie.
Listy przyjtych kandydatw znajduj si na tablicy ogosze w holu szkoy.


Uprzejmie informujemy, e z dniem 1 czerwca 2015r. w Zespole Szk Muzycznych im. Michaa Spisaka prowadzony jest jawny rejestr zbiorw danych osobowych przetwarzanych w naszej szkole, zgodnie z Ustaw o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2014r. poz 1182 z p. zm.) Rejestr dostpny jest w siedzibie szkoy.