Informacje dla kandydatów

Home / Informacje dla kandydatów

W Zespole Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka kształcimy dzieci i młodzież w:

 • Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia o ośmioletnim cyklu nauczania 
 • Szkole Muzycznej I stopnia o sześcioletnim i czteroletnim cyklu nauczania

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia prowadzi zajęcia muzyczne i ogólnokształcące w zakresie szkoły podstawowej. W naszej szkole uczymy języka angielskiego i niemieckiego. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczymy gry na instrumentach:

Fortepian

Saksofon

Gitara

Perkusja

Skrzypce

Waltornia

Wiolonczela

Altówka

Trąbka

Harfa

Akordeon

Obój

Klarnet

Flet

Puzon

Oferujemy zajęcia pozalekcyjne w postaci kółek zainteresowań. Szkoła zapewnia opiekę w świetlicy w godzinach od 7:00-18:00 oraz pyszne obiady w stołówce. Dysponujemy salą gimnastyczną i biblioteką.                                

W Szkole Muzycznej I stopnia realizujemy program kształcenia muzycznego na poziomie podstawowym.
Nauka odbywa się w dwóch cyklach:

Sześcioletni cykl nauczania

Zajęcia odbywają się 2-3 w tygodniu w godzinach popołudniowych. Obowiązkowe przedmioty w klasie pierwszej, to:

 • instrument główny 2 razy w tygodniu po 30′
 • kształcenie słuchu 2 razy w tygodniu po 45′
 • rytmika 1 raz w tygodniu – 45′

Nauka odbywa się na instrumentach:

 • fortepian
 • akordeon
 • skrzypce
 • altówka
 • wiolonczela
 • harfa
 • gitara
 • flet
 • obój
 • klarnet
 • saksofon
 • trąbka
 • waltornia
 • puzon
 • perkusja

Czteroletni cykl nauczania

Zajęcia odbywają się 2-3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Obowiązkowe przedmioty w klasie pierwszej, to:

 • instrument główny 2 razy w tygodniu po 45′
 • kształcenie słuchu 2 razy w tygodniu po 45′

Nauka odbywa się na instrumentach:

 • skrzypce
 • altówka
 • wiolonczela
 • gitara
 • akordeon
 • flet
 • obój
 • klarnet
 • saksofon
 • trąbka
 • waltornia
 • puzon
 • perkusja

W klasach wyższych uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych uczęszczają na zajęcia chóru, orkiestry, grają w zespołach instrumentalnych.

W szkole prowadzona jest odpłatna wypożyczalnia instrumentów. 

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapewniamy opiekę:

• pedagoga i psychologa

• logopedy

• na zajęciach wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych

W naszej szkole ważny jest każdy uczeń. Nikt nie jest anonimowy. Bezpośredni kontakt z nauczycielem podczas nauki gry na instrumencie umożliwia rozwijanie indywidualnych zdolności dziecka. Mało liczebne klasy, pozwalają każdemu nauczycielowi na dobry kontakt z uczniem, wzajemne poznanie oraz przekazywanie rodzicom na bieżąco informacji o jego postępach w nauce. Nauka muzyki rozwija w uczniach ich osobowość, sferę emocjonalną i estetyczną. Kształci twórcze myślenie, a także samokontrolę w pracy.

Zapraszamy chętnych do nauki w naszej szkole i życzymy wiele radości ze spotkań z muzyką.

Skip to content