Pedagog, Psycholog

Agata Gołek – pedagog szkolny

poniedziałek 8:00 – 13:30
wtorek 10:00 – 16:00
środa 8:00 – 11:00
czwartek 10:00 – 15:30
piątek 8:00 – 13:00

Działania pedagoga szkolnego obejmują wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

Pedagog szkolny:

 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych;
 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych;
 • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;
 • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży;
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego;
 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne;
 • prowadzi zajęcia profilaktyczne, trening asertywności, zajęcia dotyczące radzenia sobie ze stresem, napięciami, agresji;
 • prowadzi indywidualne zajęcia z uczniami nadpobudliwymi (relaksacja, kinezjologia edukacyjna Dennisona);
 • ćwiczy z uczniami z trudnościami w uczeniu oraz zaburzeniami w uczeniu (dysleksja, dysgrafia itp.);
 • prowadzi zajęcia integracyjne w klasach I;
 • prowadzi konsultacje dla rodziców.

 

Małgorzata Margasińska – psycholog szkolny

poniedziałek 12:30 – 18:30
wtorek 7:30 – 9:30

 

 • zajęcia indywidualne z uczniem – ćwiczenia relaksacyjne;
 • przeprowadzanie ankiet i testów, pozwalających zdiagnozować indywidualny problem każdego zgłaszającego się ucznia;
 • praca z uczniem zdolnym- tworzenie systemów motywacyjnych oraz wzmacnianie mocnych stron ucznia;
 • zajęcia grupowe z uczniami – trening asertywności;
 • rodzinna terapia grupowa” dla uczniów i ich rodziców oraz opiekunów jako jedna z metod budowania dobrych relacji w rodzinie.
Skip to content