Pedagog, Psycholog

Agata Gołek – pedagog szkolny

poniedziałek 10.00-16.00
wtorek 9.00-13.00
środa 9.00-14.00
czwartek 10.30-16.30
piątek 8.00-12.00

Działania pedagoga szkolnego obejmują wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.
Pedagog szkolny;

 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
 • prowadzi zajęcia profilaktyczne, trening asertywności, zajęcia dotyczące radzenia sobie ze stresem, napięciami, agresji,
 • prowadzi indywidualne zajęcia z uczniami nadpobudliwymi (relaksacja, kinezjologia edukacyjna Dennisona),
 • ćwiczy z uczniami z trudnościami w uczeniu oraz zaburzeniami w uczeniu (dysleksja, dysgrafia itp.),
 • prowadzi zajęcia integracyjne w klasach I,
 • prowadzi konsultacje dla rodziców,

Małgorzata Margasińska – psycholog

poniedziałek 12.30-18.30

wtorek 7.30-9.30

 • zajęcia indywidualne z uczniem – ćwiczenia relaksacyjne
 • przeprowadzanie ankiet i testów, pozwalających zdiagnozować indywidualny problem każdego zgłaszającego się ucznia,
 • praca z uczniem zdolnym- tworzenie systemów motywacyjnych oraz wzmacnianie mocnych stron ucznia,
 • zajęcia grupowe z uczniami – trening asertywności
 • rodzinna terapia grupowa” dla uczniów i ich rodziców oraz opiekunów jako jedna z metod budowania dobrych relacji w rodzinie