Sekcja przedmiotów ogólnokształcących

Małgorzata Korpak – wychowawczyni kl. I, edukacja wczesnoszkolna

Małgorzata Bajor – wychowawczyni kl. II, edukacja wczesnoszkolna

Katarzyna Srebnicka – wychowawczyni kl. III A, edukacja wczesnoszkolna

Agnieszka Ratajczyk – wychowawczyni kl. III B, edukacja wczesnoszkolna

 

Erwin Rudy – wychowawca kl. IV, wychowanie fizyczne

Dorota Sznura – wychowawczyni kl. V, biologia, przyroda, chemia

Agata Wójcik – wychowawczyni kl. VI, matematyka, informatyka

Katarzyna Pałasz – wychowawczyni kl. VII, język angielski

Monika Bukowiecka – wychowawczyni kl. VIII, kształcenie słuchu, audycje muzyczne

 

Anna Gołkowska – matematyka

Ewa Gruszka – historia

Magdalena Jagiełko-Grot – nauczyciel współorganizujący, rewalidacja

Anna Kozub – edukacja dla bezpieczeństwa (EDB)

ks. Tomasz Jaskuła – religia

Anna Malara – nauczyciel współorganizujący, rewalidacja

Anna Marszałek – wiedza o społeczeństwie (WOS)

Ewa Mazurek – fizyka

Iwona Polniak – język polski

Monika Polok – nauczyciel współorganizujący

Paweł Siuliński – geografia

Beata Studzińska – plastyka

Paweł Wilkus – język angielski, język niemiecki, język polski

Rafał Witkowski – wychowanie fizyczne

Joanna Wola – technika

Agnieszka Wyrodek – zajęcia logopedyczne

Skip to content