Sekcja przedmiotów ogólnokształcących

mgr Katarzyna Srebnicka – wychowawczyni kl. I, edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Korpak – wychowawczyni kl. II, edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Bajor– wychowawczyni kl. III, edukacja wczesnoszkolna

 

mgr Iwona Marzec – wychowawczyni kl. IV A, język polski

mgr Aleksandra Kulig – wychowawczyni kl. IV B, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, rytmika

mgr Erwin Rudy – wychowawca kl. V, wychowanie fizyczne

mgr Dorota Sznura – wychowawczyni kl. VI, biologia, przyroda, chemia

mgr Agata Wójcik – wychowawczyni kl. VII, matematyka, informatyka

mgr Katarzyna Pałasz – wychowawczyni kl. VIII, język angielski

 

mgr Agnieszka Biernacka  — surdopedagog

mgr ks. Robert Gacek religia

mgr Anna Gołkowskamatematyka

mgr Magdalena Jagiełko-Grot – nauczyciel współorganizujący, rewalidacja, wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ)

mgr Anna Kozub – edukacja dla bezpieczeństwa (EDB)

mgr Anna Malara – historia, nauczyciel współorganizujący, rewalidacja

mgr Anna Marszałek – wiedza o społeczeństwie (WOS)

mgr Marlena Mieszczak – religia

mgr Justyna Orlikowska – fizyka

mgr Iwona Polniak – język polski

mgr Monika Polok – nauczyciel współorganizujący

mgr Izabela Skraba-Szymska – plastyka, etyka

mgr Marzena Smutek – geografia

mgr Paweł Wilkus – język angielski, język niemiecki, język polski

mgr Rafał Witkowski – wychowanie fizyczne

mgr Joanna Wola – technika

mgr Agnieszka Wyrodek – zajęcia logopedyczne

mgr Tomasz Zygmunt – nauczyciel współorganizujący kształcenie

Skip to content