Sekcja przedmiotów ogólnokształcących

Małgorzata Bajor – wychowawczyni kl. I, edukacja wczesnoszkolna

Katarzyna Srebnicka – wychowawczyni kl. II A, edukacja wczesnoszkolna

Agnieszka Ratajczyk – wychowawczyni kl. II B, edukacja wczesnoszkolna

Małgorzata Korpak – wychowawczyni kl. III, edukacja wczesnoszkolna

Iwona Marzec wychowawczyni kl. IV, język polski

Dorota Sznura – wychowawczyni kl. V, biologia, przyroda, chemia, informatyka

Erwin Rudy – wychowawca kl. VI A, wychowanie fizyczne

Katarzyna Pałasz – wychowawczyni kl. VI B, język angielski

Monika Bukowiecka – wychowawczyni kl. VII, kształcenie słuchu, audycje muzyczne

Agata Wójcik – wychowawczyni kl. VIII, matematyka

Anna Bacia – język niemiecki

Anna Gołkowska – matematyka

Ewa Gruszka – historia

Magdalena Jagiełko-Grot – nauczyciel współorganizujący, rewalidacja

Anna Kozub – edukacja dla bezpieczeństwa (EDB)

ks. Paweł Krawczyk – religia

Anna Malara – nauczyciel współorganizujący, rewalidacja

Anna Marszałek – wiedza o społeczeństwie (WOS)

Ewa Mazurek – fizyka

Iwona Polniak – język polski

Monika Polok – nauczyciel współorganizujący

Marzena Smutek – geografia

Beata Studzińska – plastyka

Paweł Wilkus – język angielski, język polski

Rafał Witkowski – wychowanie fizyczne

Joanna Wola – technika

Agnieszka Wyrodek – zajęcia logopedyczne

Skip to content