Sekcja przedmiotów ogólnokształcących

Katarzyna Srebnicka– wychowawczyni kl. I A edukacja wczesnoszkolna,

Agnieszka Ratajczyk– wychowawczyni kl. I B edukacja wczesnoszkolna,

Małgorzata Korpak – wychowawczyni kl. II edukacja wczesnoszkolna,

Małgorzata Bajor – wychowawczyni kl. III edukacja wczesnoszkolna,

Dorota Sznura – wychowawczyni kl. IV, biologia, przyroda, chemia, informatyka

Iwona Polniak – wychowawczyni kl. V A, j.polski.

Katarzyna Pałasz – wychowawczyni kl. V B, j.angielski

Olga Piwowar – wychowawczyni kl. VI A, kształcenie słuchu, audycje muz.

Monika Bukowiecka – wychowawczyni kl. VI B, kształcenie słuchu, audycje muz.

Agata Wójcik – wychowawczyni kl. VII , matematyka

Marzena Smutek – wychowawczyni kl. VIII, geografia

Anna Bacia– j.niemiecki

Anna Gołkowska – matematyka

Aganieszka Wyrodek – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia logopedyczne

Iwona Marzec – j.polski

Anna Marszałek – WOS

Edward Kaleta – EDB

Ewa Mazurek– fizyka

Ewa Gruszka– historia

Paweł Wilkus -j.angielski, j.polski

Beata Studzińska – plastyka

Magdalena Jagiełko-Grot– nauczyciel współorganizujący, rewalidacja

Anna Malara– nauczyciel współorganizujący, rewalidacja

Monika Polok– nauczyciel współorganizujący,

Joanna Wola-technika

Rafał Witkowski – wychowanie fizyczne

Erwin Rudy – wychowanie fizyczne

ks.Paweł Krawczyk– religia