ul. Wirgiliusza Grynia 17

41-310 Dąbrowa Górnicza

Tel.: (32) 262 01 62

Fax: (32) 262 01 62

I Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny

Marianna Gwizdż z klasy fortepianu p. Walentyny Ciesielskiej zajęła III miejsce

Maja Milewska z klasy fortepianu p. Ilony Trzęsimiech zdobyła wyróżnienie

Libiąż, 12-13 stycznia 2019 r.

Skip to content