ul. Wirgiliusza Grynia 17

41-310 Dąbrowa Górnicza

Tel.: (32) 262 01 62

Fax: (32) 262 01 62

OSIĄGNIĘCIA

Osiągnięcia naszych podopiecznych

Vienna, 10.03.2024

Maja Milewska -VIII OSM- z klasy fortepianu I. Trzęsimiech zdobyła II miejsce

10 marca 2024

    Libiąż, 20-21.01.2024 

Alicja Wyłupek -II OSM- z klasy fortepianu I. Trzęsimiech otrzymała – wyróżnienie

20 stycznia 2024

Katowice 16 stycznia 2024 r.

Maciej Pryba  uczeń klasy II OSM z klasy waltorni J. Ślęzaka zdobył  srebrny dyplom

Wojciech Mateusiak uczeń klasy VI OSM z klasy waltorni J. Ślęzaka zdobył złoty dyplom

16 stycznia 2024

Kraków, 28-31.12.2023 online

Maja Milewska -VIII OSM- z klasy fortepianu I. Trzęsimiech otrzymała srebrny medal – II miejsce

28 grudnia 2023

Grudzień 2023

Maja Milewska ucz. kl. VIII OSM z klasy fortepianu Ilony Trzęsimiech – II nagroda

19 grudnia 2023

3 grudzień 2023 

Maja Milewska z klasy VIII OSM z klasy fortepianu I. Trzęsimiech otrzymała Tytuł Laureata 

03 grudnia 2023

     Jaworzno, 29 listopada – 01 grudnia 2023 r.

     Adam Grzebielucha uczeń klasy VI OSM z klasy trąbki K. Jurkiewicza zdobył III miejsce

01 grudnia 2023

     Jaworzno, 29 listopada – 01 grudnia 2023 r.

     Maciej Zakosztowicz uczeń klasy III OSM z klasy puzonu G. Pytlika uzyskał wyróżnienie

     Mikołaj Żelazny uczeń klasy II OSM z klasy puzonu G. Pytlika uzyskał wyróżnienie

01 grudnia 2023

      Jastrzębie-Zdrój 23-25 listopad 2023

     Kawka Liliana uczennica klasy IV/6 z klasy fletu M. Widawskiej zdobyła II miejsce

     Płonka Emilia  uczennica klasy V OSM z klasy fletu M. Widawskiej uzyskała wyróżnienie

25 listopada 2023

Maja Milewska -VIII OSM- z klasy fortepianu I. Trzęsimiech zdobyła II miejsce

Online Edition Listopad 2023

01 listopada 2023

Jonathan Palka – I OSM – z klasy oboju Dariusza Jędrusika zdobył wyróżnienie w pierwszej grupie

Legnica, 9-10 czerwca 2023 r.

09 czerwca 2023

Zuzanna Czaj – kl.VI OSM- z klasy skrzypiec p. Katarzyny Pielech otrzymała dyplom laureata w grupie  III

Natalia Wadas – kl.VI/6– z klasy skrzypiec p. Katarzyny Pielech otrzymała wyróżnienie w grupie III

Amelia Stasikowska kl.VI OSM z klasy skrzypiec p. Katarzyny Helwing-Osuch otrzymała wyróżnienie w grupie III

Online, 8 czerwca 2023 r.

08 czerwca 2023

Fucia Natalia – z klasy fletu A. Pierzchały

uczennica klasy III OSM zdobyła III miejsce

3 czerwca 2023 r. Rybnik

03 czerwca 2023

Hanna Czarczyńska – VI OSM – przygotowana przez p. Małgorzatę Brewińską zajęła I miejsce

Dąbrowa Górnicza, 18 maja 2023

18 maja 2023

Olaf Molęda – z klasy waltorni J. Ślęzaka

uczeń klasy VI OSM zdobył wyróżnienie w pierwszej grupie

Łańcut, 17-19 maja 2023 r.

17 maja 2023

Marika Hołda, Matylda Kąkol,Oskar Maj z klasy I OSM przygotowani przez p. Katarzynę Srebnicką zdobyli nagrodę główną

Cezary Nanuś z klasy I OSM przygotowany przez p. Katarzynę Srebnicką zdobył nagrodę

Jonathan Palka, Amelia Tojka i Mikołaj Żelazny z klasy I OSM przygotowani przez p. Katarzynę Srebnicką, Aleksandra Sołtys z klasy II OSM przygotowana przez p. Małgorzatę Korpak oraz Natalia Zębala z klasy III OSM przygotowana przez p. Małgorzatę Bajor zdobyli wyróżnienie

Kraków, maj 2023

16 maja 2023

Basia Ciesielska z klasy harfy p. Małgorzaty Szołtysek zdobyła srebrny dyplom 

Teodor Loska z klasy harfy p. Małgorzaty Szołtysek zdobył srebrny dyplom

14 – 15 Maja Szczecin

13 maja 2023

Urszula Woźniak – II OSM – z klasy wiolonczeli p. Jacka Gwizdona zajęła III miejsce

Bydgoszcz, 12-14 maja 2023

12 maja 2023

Zuzanna Czaj z klasy skrzypiec p. Katarzyny Pielech otrzymała wyróżnienie w kategorii B

Basia Ciesielska z klasy harfy p. Małgorzaty Szołtysek otrzymała wyróżnienie w kategorii A sekcji IV

Teodor Loska z klasy harfy p. Małgorzaty Szołtysek otrzymał wyróżnienie w kategorii A sekcji IV

Trio Triole w składzie: Matylda Sidor, Amelia Stasikowska, Magdalena Mazur – z klasy M. Baraniuk
uczennice klasy V OSM i VI OSM zdobyły wyróżnienie

Mateusz Rybak – z klasy fortepianu M. Baraniuk
uczeń klasy I/6 zdobył Złoty Medal

OPUS 2023

08 maja 2023

Emilia Płonka i Filip Warcaba – IV b OSM – przygotowanie przez p. Annę Gołkowską zdobyli wyróżnienie

Toruń, maj 2023

08 maja 2023

Liliana Kawka –  z klasy fletu M. Widawskiej

uczennica klasy III/6 zdobyła II miejsce w pierwszej grupie

Hanna Rakoczy – z klasy saksofonu A. Kalińskiego

uczennica klasy V/6 zdobyła II miejsce w drugiej grupie

Franciszek Ratajczak – z klasy saksofonu A. Kalińskiego

uczeń klasy II OSM zdobył III miejsce w pierwszej grupie

Natalia Fucia – z klasy fletu A. Pierzchały

uczennica klasy III OSM zdobyła wyróżnienie w pierwszej grupie

Oliwier Wiśniewski – z klasy saksofonu A. Kalińskiego

uczeń klasy II OSM zdobył wyróżnienie w pierwszej grupie

Wojciech Woźniak – z klasy saksofonu M. Kłeczka

uczeń klasy I/6 zdobył wyróżnienie w pierwszej grupie

Lena Zięzio – z klasy klarnetu O. Komorowskiego

uczennica klasy II OSM zdobyła wyróżnienie w pierwszej grupie

Dąbrowa Górnicza 25-28 kwietnia 2023

28 kwietnia 2023

JUPITER 2023

Adam Grzebielucha z klasy trąbki K. Hajdugi

uczeń klasy V OSM zdobył wyróżnienie

Kraków  21-22 kwietnia 2023

21 kwietnia 2023

Trio Triole w składzie: Matylda Sidor, Amelia Stasikowska, Magdalena Mazur – z klasy M. Baraniuk
uczennice klasy V OSM i VI OSM zdobyły wyróżnienie II st.

Matylda Sidor – z klasy fortepianu M. Baraniuk

uczennica klasy V OSM zdobyła wyróżnienie II st.

Mateusz Rybak – z klasy fortepianu M. Baraniuk
uczeń klasy I/6 zdobył II Miejsce

17 kwietnia 2023

Mateusz Rybak – I/6 SM – z klasy fortepianu p. Małgorzaty Baraniuk zdobył wyróżnienie

Anna Chowaniec (klasa IV/6) z klasy fortepianu p. Agnieszki Spalińskiej zdobyła III miejsce

Ruda Śląska, 15 kwietnia 2023

15 kwietnia 2023

Anna Chowaniec i Marcelina Oleksy (klasa IV/6) z klasy p. Agnieszki Spalińskiej zajęły II miejsce

Miechów, 2023

10 kwietnia 2023

SZYBKI DOSTĘP


Dostępność

Dostępność strony internetowej

| POBIERZ

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej

Zespół Szkół Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Olga Piwowar.
 • E-mail: opiwowar@zsm.dg.pl
 • Telefon: 32 262-01-62

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. M. Spisaka
 • Adres: ul. Wirgiliusza Grynia 17, 41-310 Dąbrowa Górnicza
 • E-mail: agolkowska@zsm.dg.pl
 • Telefon: 32 262-01-62

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do budynku Zespołu Szkół Muzycznych jest usytuowane od ul. Wirgiliusza Grynia.
 2. Wejście dla niepełnosprawnych jest usytuowane od strony obiektu sportowego, ze względu na umieszczenie platformy.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 5. W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym.
 6. W budynku trzykondygnacyjnym jest platforma dla niepełnosprawnych, która umożliwia osobom przedostanie się na wyższe.
 7. W budynku szkoły nie ma informacji głosowych, pętli.
 8. Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym.
  dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 9. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 10. Na terenie Zespołu Szkół Muzycznych nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W przypadku zebrań z rodzicami jest możliwość zatrudnienia tłumacza z zewnątrz.

KALENDARZ WYDARZEŃ

07 kwietnia 2023

Izabela Banach z klasy teorii Moniki Bukowieckiej zdobyła I miejsce

Wieliczka, 4 kwietnia 2023

04 kwietnia 2023
30 marca 2023

Adam Grzebielucha z klasy trąbki K. Hajdugi

uczeń klasy V OSM zdobył wyróżnienie

Oława  13 – 15  marca 2023

13 marca 2023

Trio Triole w składzie: Matylda SIdor, Amelia Stasikowska, Magdalena Mazur – z klasy M. Baraniuk
Uczennice klasy V OSM i VI OSM zdobyły  II miejsce

Matylda Sidor – z klasy fortepianu M Baraniuk
Uczennica klasy V OSM zdobyła III miejsce

Nice, 01.03.2023 – 01.04.2023 r, 

03 marca 2023

Mateusz Rybak – I/6 SM – z klasy fortepianu p. Małgorzaty Baraniuk zajął I miejsce

Emilia Szymczak – I OSM – z klasy fortepianu p. Małgorzaty Baraniuk zdobyła wyróżnienie

Libiąż, 28 – 29 stycznia 2023

28 stycznia 2023

Mateusz Rybak – I/6 SM – z klasy fortepianu p. Małgorzaty Baraniuk zdobył wyróżnienie II stopnia

Kraków, 15-16 grudnia 2022

15 grudnia 2022

Kawka Liliana – z klasy fletu M. Widawskiej zdobyła I miejsce w pierwszej grupie

Płonka Emilia z klasy fletu M. Widawskiej zdobyła I miejsce w drugiej grupie

Maja Milewska z klasy fortepianu I. Trzęsimiech zdobyła III miejsce

Poznań grudzień 2022

10 grudnia 2022

Natalia Zębala z klasy gitary p. Wojciecha Leniartka zdobyła I Miejsce

Rybnik grudzień 2022

05 grudnia 2022
ogolnoksztalcace

NAUCZYCIELE WYCHOWACY

mgr Agnieszka Ratajczyk – wychowawczyni kl. I, edukacja wczesnoszkolna 

mgr Katarzyna Srebnicka – wychowawczyni kl. II, edukacja wczesnoszkolna 

mgr Małgorzata Korpak – wychowawczyni kl. III, edukacja wczesnoszkolna 

mgr Agnieszka Kurek – wychowawczyni kl. IV, kształcenie słuchu, podstawy rytmiki 

mgr Iwona Marzec – wychowawczyni kl. V A, język polski, etyka 

mgr Dominika Bargieła – wychowawczyni kl. V B, kształcenie słuchu, podstawy rytmiki 

mgr Erwin Rudy – wychowawca kl. VI, wychowanie fizyczne 

mgr Dorota Sznura – wychowawczyni kl. VII, biologia, przyroda, chemia 

mgr Agata Wójcik – wychowawczyni kl. VIII, matematyka, informatyka 

NAUCZYCIELE:

 • mgr Marzena Duda – religia 
 • mgr ks. Robert Gacek – religia 
 • mgr Anna Gołkowska – matematyka 
 • mgr Magdalena Jagiełko-Grot – nauczyciel współorganizujący, rewalidacja, wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ) 
 • mgr Anna Kozub – edukacja dla bezpieczeństwa (EDB) 
 • mgr Beata Lewicka – język angielski
 • mgr Anna Marszałek – wiedza o społeczeństwie (WOS) 
 • mgr Ewa Mazurek – fizyka 
 • mgr Agnieszka Miodek-Wiktorzak – historia 
 • mgr Katarzyna Pałasz – język angielski
 • mgr Iwona Polniak – język polski 
 • mgr Marcin Marzec – plastyka 
 • mgr Marzena Smutek – geografia 
 • mgr Paweł Wilkus – język angielski, język niemiecki, język polski 
 • mgr Rafał Witkowski – wychowanie fizyczne 
 • mgr Joanna Wola – technika 
 • mgr Agnieszka Wyrodek – zajęcia logopedyczne 
 • mgr Tomasz Zygmunt – nauczyciel współorganizujący kształcenie 

03 grudnia 2022
ogolnomuzyczne

W skład sekcji wchodzą następujące specjalności:

 • kształcenie słuchu,
 • podstawy rytmiki,
 • wiedza o muzyce,
 • nauka o muzyce;
 • audycje muzyczne,
 • literatura muzyki,
 • zasady muzyki z elementami edycji nut,
 • chór,
 • zespoły kameralne.

Kadra pedagogiczna składa się z nauczycieli o wszechstronnym muzycznym wykształceniu oraz prowadzących szeroką działalność artystyczną. Wśród nauczycieli znajdują się doświadczeni pedagodzy – w tym także pracownicy Akademii Muzycznych i innych instytucji kultury. Oprócz bieżącej działalności dydaktycznej Sekcja organizuje koncerty, warsztaty, kursy i seminaria z udziałem zaproszonych wybitnych pedagogów i osobowości muzycznych.

NAUCZYCIELE

mgr Joanna Neidek – orkiestra, zespoły, kierownik sekcji

Kształcenie słuchu:

 • mgr Dominika Bargieła,
 • mgr Aleksandra Kulig,
 • mgr Agnieszka Kurek,
 • mgr Faustyna Bobecka,
 • mgr Monika Bukowiecka,
 • mgr Olga Piwowar,
 • mgr Ewa Krzystańska.

Podstawy rytmiki:

 • mgr Dominika Bargieła,
 • mgr Agnieszka Kurek,

Audycje muzyczne / Wiedza o muzyce

 • mgr Faustyna Bobecka,
 • mgr Monika Bukowiecka,
 • mgr Olga Piwowar,
 • mgr Ewa Krzystańska,

Literatura muzyki/ Nauka o muzyce

 • mgr Faustyna Bobecka,
 • mgr Monika Bukowiecka,

Zasady muzyki z elementami edycji nut:

 • mgr Faustyna Bobecka,
 • mgr Monika Bukowiecka,

Chór, zespoły kameralne:

 • mgr Ewa Krzystańska.

03 grudnia 2022
saksofon

W skład sekcji wchodzą następujące specjalności:

 • flet,
 • obój,
 • saksofon,
 • klarnet,
 • trąbka,
 • puzon,
 • perkusja.

Kadra pedagogiczna składa się z nauczycieli o wszechstronnym muzycznym wykształceniu oraz prowadzących szeroką działalność artystyczną. Wśród nauczycieli znajdują się doświadczeni pedagodzy – w tym także pracownicy Akademii Muzycznych i innych instytucji kultury. Oprócz bieżącej działalności dydaktycznej Sekcja organizuje koncerty, warsztaty, kursy i seminaria z udziałem zaproszonych wybitnych pedagogów i osobowości muzycznych.

NAUCZYCIELE

mgr Jerzy Ślęzak – waltornia, kierownik sekcji

Flet:

 • mgr Agnieszka Pierzchała,
 • mgr Magdalena Widawska,
 • mgr Katarzyna Zawartka-Panchyrz,

Obój:

 • mgr Dariusz Jędrusik,

Saksofon:

 • mgr Arkadiusz Kaliński,
 • mgr Marian Kłeczek,
 • mgr Bożena Sikora-Mąsior,

Klarnet:

 • mgr Olgierd Komorowski,

Trąbka:

 • mgr Krzysztof Hajduga,
 • mgr Kamil Jurkiewicz (zastępstwo)

Puzon:

 • mgr Grzegorz Pytlik,

Perkusja:

 • mgr Henryk Kierski,
 • mgr Kamil Taborek.

02 grudnia 2022

Szkół  Muzycznych  I  stopnia „Instrumenty Dęte”

Adam Grzebielucha – z klasy trąbki K. Hajdugi zdobył wyróżnienie

Chełmno 25 – 26 listopada 2022

25 listopada 2022

Fucia Natalia – z klasy fletu A. Pierzchały zdobyła I miejsce

Kawka Liliana – z klasy fletu M. Widawskiej zdobyła III miejsce

Płonka Emilia – z klasy fletu M. Widawskiej zdobyła wyróżnienie

Wiśniewski Oliwier – z klasy saksofonu A. Kalińskiego  zdobył wyróżnienie

Oleksy Patrycja – z klasy saksofonu A. Kalińskiego zdobyła wyróżnienie

Rakoczy Hanna – z klasy saksofonu A. Kalińskiego zdobyła wyróżnienie

Dyplomy za wyróżniający akompaniament otrzymali:

Tetyana Bodnar i Łukasz Szubski

Jaworzno 23 – 25 listopada 2022

23 listopada 2022

Emilia Szymczak – I OSM – Mateusz Rybak – I/6 SM – Matylda Sidor – V OSM – z klasy fortepianu p. Małgorzaty Baraniuk zdobyli dyplomy brązowe

Tarnowskie Góry, 23 listopada 2022

23 listopada 2022

Mikołaj Jędrusik – V OSMi Jan Kawecki – VI OSM – wtenisie stołowym w kategorii chłopców przygotowani przez p. Erwina Rudego zajęli I miejsce

Dąbrowa Górnicza, listopad 2022 r.

22 listopada 2022

Mikołaj Jędrusik – V OSMi Jan Kawecki – VI OSM– w tenisie stołowym w kategorii chłopców przygotowany przez p. Erwina Rudego zdobyli III miejsce

Będzin, listopad 2022

21 listopada 2022
10 listopada 2022
students-having-lunch-in-the-canteentest

Informujemy o wprowadzeniu nowej opłaty za miesiąc:

LISTOPAD 2022

20 X 6,00zł=120,00

Wpłaty za obiady należy uiszczać w terminie: od 02.11-10.11.2022

Informacje telefoniczne dotyczące posiłków udzielają  wychowawcy świetlicy:

TEL: 32 262 01 62  wew. 18

PROSZĘ PAMIĘTAĆ O TERMINOWYCH WPŁATACH!!!!

Nie ma możliwości dokonania wpłaty w sekretariacie szkoły

Wpłaty należy dokonać na następujące konto szkoły:

31 1560 0013 2557 1236 8239 0005

Getin Noble Bank SA Centrum Rozliczeniowe

ul. Uniwersytecka 18, 40 – 007 Katowice

z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia, klasa, dokładna kwota oraz miesiąc

10 listopada 2022
professional-scientist-wearing-virtual-reality-glasses-using-medical-inovation-in-lab-team-of-researchers-working-with-equipment-device-future-medicine-healthcare-professional-vision-simulator

Czym jest Laboratorium Przyszłości?

„Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, której misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (lekcje przyrody, geografii, matematyki, chemii, muzyki, języka polskiego, języka angielskiego, religii, historii, nauczania wczesnoszkolnego) lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych. W ramach programu nasza szkoła otrzymała od Państwa wsparcie finansowe w kwocie 60.000 tysięcy złotych na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży naszej placówki. Dokonano zakupu następującego sprzętu:

 • drukarka 3D z akcesoriami i filamentem,
 • szafka na drukarkę 3D,
 • aparat fotograficzny z funkcją nagrywania filmów,
 • mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami,
 • lutownica,
 • statyw do aparatu wraz z akcesoriami,
 • mikroport z akcesoriami,
 • oświetlenie do realizacji nagrań,
 • mikrofon kierunkowy z akcesoriami,
 • gimbal do aparatów i kamer,
 • rekorder,
 • robot edukacyjny do rozwijania kreatywnego i logicznego myślenia z tabletem,
 • klocki edukacyjne LEGO,
 • długopisy 3D.

Korzyści z Laboratoriów Przyszłości.

Zakup powyższego sprzętu umożliwi  kształtowanie i rozwijanie umiejętności manualnych i technicznych uczniów, a także umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. To również zastosowanie nowych technologii ułatwiających przekazywanie wiedzy, wsparcie w realizacji podstawy programowej, prowadzeniu kół zainteresowań i zajęć dodatkowych, rozwój merytoryczny nauczycieli, popularyzacja rozwiązań i umiejętności praktycznych, połączenie zdobywania wiedzy z przygodą, a także odkrywanie i rozwój talentów oraz inwestycja w lepszą przyszłość uczniów.

10 listopada 2022
Playing Piano

Sekcja prowadzi kształcenie w grze na następujących instrumentach:

 • fortepian
 • akordeon

Kadra pedagogiczna składa się z nauczycieli o wszechstronnym muzycznym wykształceniu oraz prowadzących szeroką działalność artystyczną. Wśród nauczycieli znajdują się doświadczeni pedagodzy – w tym także pracownicy Akademii Muzycznych i innych instytucji kultury. Oprócz bieżącej działalności dydaktycznej Sekcja organizuje koncerty, warsztaty, kursy i seminaria z udziałem zaproszonych wybitnych pedagogów i osobowości muzycznych.

NAUCZYCIELE

mgr Justyna Służalec – fortepian, kierownik sekcji

Fortepian:

 • mgr Małgorzata Baraniuk,
 • mgr Tetyana Bodnar,
 • mgr Walentyna Ciesielska,
 • mgr Marcin Guzik,
 • mgr Ewa Lupa,
 • mgr Marek Marcinkowski,
 • mgr Halina Marcisz,
 • mgr Sławomir Pielech,
 • mgr Agnieszka Spalińska,
 • mgr Łukasz Szubski,
 • mgr Ilona Trzęsimiech,
 • mgr Weronika Wenglorz,
 • mgr Krzysztof Włodarczyk,

Akompaniament:

 • mgr Tetyana Bodnar,
 • mgr Marcin Guzik,
 • mgr Sławomir Pielech,
 • mgr Łukasz Szubski,
 • mgr Krzysztof Włodarczyk.

Akordeon:

 • mgr Erwin Rudy,
 • mgr Rafał Wolny.

06 listopada 2022
Beautiful girl in a summer park with a violin

W Sekcji wydzielone są następujące kierunki instrumentalne:

 • skrzypce
 • altówka
 • wiolonczela
 • gitara
 • harfa

Wymienione instrumenty, poza gitarą, należą do rodziny instrumentów smyczkowych, które stanowią największą grupę w orkiestrach symfonicznych, kameralnych i barokowych. Coraz częściej są także spotykane w zespołach rozrywkowych.

Głównym zadaniem pedagogów jest kształcenie młodzieży zgodnie z obowiązującym programem nauczania, który nadaje kierunek rozwiązaniom metodycznym związanym z całym procesem edukacyjnym (wychowaniem moralnym, estetycznym, psychomotorycznym). Rolą pedagogów jest pobudzanie aktywnego i twórczego działania uczniów.

Nauczyciele tworzący Sekcję to wysokiej klasy specjaliści czynnie działający jako instrumentaliści w różnych instytucjach kultury (filharmonia, opera, orkiestry kameralne). Dzięki tak dobranej kadrze uczniowie odnoszą sukcesy na konkursach krajowych i międzynarodowych o prestiżowym znaczeniu oraz często kontynuują naukę na wyższych uczelniach muzycznych.

Poza indywidualnymi lekcjami gry na instrumencie w Sekcji istnieją też zajęcia grupowe, do których należą zespoły kameralne i szkolna orkiestra symfoniczna. Realizowane są także projekty pozwalające młodzieży na realizację ambicji artystycznych i ukazanie pełni umiejętności wykonawczych. Uzupełnieniem obowiązkowych zajęć dydaktycznych są warsztaty, kursy i lekcje pokazowe z wybitnymi pedagogami.

NAUCZYCIELE

mgr Ewelina Wilczek – wiolonczela, kierownik sekcji

Skrzypce:

 • mgr Marta Grzebielucha,
 • mgr Katarzyna Helwing-Osuch,
 • mgr Martyna Jaremus,
 • mgr Weronika Kisielnicka-Babij,
 • mgr Jan Kućmierczyk,
 • mgr Katarzyna Pielech.

Altówka:

 • mgr Malwina Tkaczyk.

Wiolonczela

 • mgr Jacek Gwizdon

Gitara:

 • mgr Konrad Dudzik,
 • mgr Wojciech Kruż,
 • mgr Wojciech Leniartek,
 • dr Marcin Maślak,
 • mgr Emilia Szeruga-Maślak.

Harfa:

 • mgr Małgorzata Szołtysek.

06 listopada 2022
a-grand-piano-UZELSQ9-580x413

  Matylda Sidor z klasy fortepiany p. Małgorzaty Baraniuk zajęła III miejsce

  Trio: Amelia Stasikowska, Magdalena Mazur, Matylda Sidor z klasy fortepiany p. Małgorzaty Baraniuk zajęły I miejsce

  Edycja online – 2022

  01 października 2022
  a-grand-piano-UZELSQ9-580x413

   Matylda Sidor z klasy fortepiany p. Małgorzaty Baraniuk zajęła II miejsce

   Edycja online – 2022

   22 sierpnia 2022

   Trio Triole w składzie: Matylda Sidor – V OSM – Magdalena Mazur i Amelia Stasikowska – VI OSM – przygotowane przez p. Małgorzatę Baraniuk zajęło I miejsce

   Matylda Sidor – V OSM – z klasy fortepianu p. Małgorzaty Baraniuk zajęła III miejsce

   Genewa, sierpień 2022

   22 sierpnia 2022
   a-grand-piano-UZELSQ9-580x413

    Hanna Rakoczy – z klasy saksofonu A. Kalińskiego zdobyła II miejsce w kategorii B

    Patrycja Oleksy  – z klasy saksofonu A. Kalińskiego zdobyła III miejsce w kategorii B

    Genewa, Szwajcaria, lipiec 2022

    08 lipca 2022
    a-grand-piano-UZELSQ9-580x413

     Maja Milewska z klasy fortepianu p. Ilony Trzęsimiech otrzymała III nagrodę

     Rzeszów, 2-4 lipiec 2022

     02 lipca 2022
     a-grand-piano-UZELSQ9-580x413

     Maja Milewska klasa – z klasy fortepianu p. Ilony Trzęsimiech otrzymała wyróżnienie

     Edycja online – 2022

     20 czerwca 2022
     Old wooden guitar isolated over background

     Natalia Zębala z klasy gitary p. Wojciecha Leniartka zdobyła II miejsce w grupie I

     Reda, 12.06.2022

     12 czerwca 2022
     Old wooden guitar isolated over background

     Natalia Zębala z klasy gitary p. Wojciecha Leniartka uzyskała Nagrodę I stopnia 

     Tuchów, 11.06.2022

     11 czerwca 2022
     FLET

     Natalia Fucia – z klasy fletu A. Pierzchały zdobyła III miejsce

     21-22 maja 2022 r. Rybnik

     21 maja 2022

     Maria Kluczny z klasy VIII przygotowana przez p. Agatę Wójcik zdobyła III miejsce

     20 maja 2022 r.

     20 maja 2022
     Violin and bow on white background

     Milena Wyłupek z klasy skrzypiec p. Katarzyny Pielech otrzymała III nagrodę

     Kornel Gawron z klasy fortepianu p. Sławomira Pielecha otrzymał wyróżnienie

     Stalowa Wola, 10-14 maja 2021 r.

     10 maja 2022
     harfa

     Teodor Loska – z klasy harfy Małgorzaty Sikory zdobył III miejsce w sekcji IV kategorii A

     Barbara Ciesielska – z klasy harfy Małgorzaty Sikory zdobyła III miejsce w sekcji IV kategorii A

     Kraków 9 maja 2022

     09 maja 2022

     Igor Jochymczyk z kl. VI przygotowany przez p. Iwonę Polniak zdobył tytuł laureata

     Julia Zielińska z kl. VII przygotowana przez p. Iwonę Polniak zdobyła wyróżnienie

     6 maja 2022 r.

     06 maja 2022
     gold-lacquer-trumpet-PQVJRZB-1-580x516

     Antoni Szymonek – z klasy trąbki K. Hajdugi uzyskał wyróżnienie w I grupie

     Adam Grzebielucha – z klasy trąbki K. Hajdugi uzyskał wyróżnienie w II grupie

     Poznań 6-8 maja 2022

     06 maja 2022

     Laura Szewczyk z klasy VIII przygotowana przez p. Katarzynę Pałasz zdobyła Nagrodę II stopnia z wynikiem: bardzo dobry

     26 kwietnia 2022 r.

     26 kwietnia 2022
     silver-french-horn-isolated-on-white-P9LSRFC-1-580x580

     Iwo Sawaszkiewicz – Ziomka  z klasy waltorni Jerzego Ślęzaka zdobył II miejsce w II grupie wiekowej

     Dąbrowa Górnicza 26-28 kwietnia 2022r.

     26 kwietnia 2022
     gold-lacquer-trumpet-PQVJRZB-1-580x516

     Antoni Szymonek z klasy trąbki Krzysztofa Hajdugi uzyskał wyróżnienie w I grupie wiekowej

     Dąbrowa Górnicza 26-28 kwietnia 2022r.

     26 kwietnia 2022
     the-brass-trombone-isolated-on-white-P2SK9FA-1-580x495

     Dominik Dudek z klasy puzonu Grzegorza Pytlika zdobył II miejsce w I grupie wiekowej

     Dąbrowa Górnicza 26-28 kwietnia 2022r.

     26 kwietnia 2022
     saxophone-PFP4TPU-1-580x580

     Hanna Rakoczy – z klasy saksofonu A. Kalińskiego uzyskała wyróżnienie w kategorii I

     Kraków 23-24 kwietnia 2022

     23 kwietnia 2022
     FLET

     Liliana Kawka z klasy fletu M.Widawskiej zdobyła III miejsce.

     Sochaczew 6 kwietnia 2022r.

     06 kwietnia 2022
     04 kwietnia 2022
     FLET

     Liliana Kawka z klasy fletu p. Agnieszki Gajgier-Otręby zajęła III miejsce

     Klaudia Gendek z klasy fletu p. Agnieszki Gajgier-Otręby zdobyła wyróżnienie

     Sochaczew, 2021 r.

     02 kwietnia 2022

     Lena Nowak z klasy I przygotowana przez ks. Tomasza Jaskułę zdobyła I miejsce

     Urszula Woźniak z klasy I przygotowana przez ks. Tomasza Jaskułę zdobyła I miejsce

     Aniela Hul z klasy I przygotowana przez ks. Tomasza Jaskułę zdobyła wyróżnienie

     Lena Zięzio z klasy I przygotowana przez ks. Tomasza Jaskułę zdobyła wyróżnienie

     Dąbrowa Górnicza, 1 kwietnia 2022 r.

     01 kwietnia 2022
     a-grand-piano-UZELSQ9-580x413

     Matylda Sidor z klasy fortepianu M. Baraniuk uzyskała tytuł srebrnego wirtuoza

     Sanok 2022 r.

     01 kwietnia 2022
     gold-lacquer-trumpet-PQVJRZB-1-580x516

     Iwo Sawaszkiewicz – Ziomka  z klasy waltorni J. Ślęzaka zdobył II miejsce w grupie C

     Adam Grzebielucha – z klasy trąbki K. Hajdugi zdobył II miejsce w grupie B

     Rzym, Włochy kwiecień 2022

     01 kwietnia 2022
     FLET

     Liliana Kawka – z klasy fletu M. Widawskiej  zdobyła wyróżnienie

     Oława 22-23 marca 2022 r. online

     22 marca 2022

     Filip Warcaba z kl. III b przygotowany przez p. Agnieszkę Ratajczyk zdobył dyplom laureata
     z matematyki

     Miłosz Banach z kl. II przygotowany przez p. Małgorzatę Bajor zdobył dyplom laureata z matematyki

     Krzysztof Goiński z kl. I przygotowany przez Pawła Wilkusa zdobył dyplom laureata z j. angielskiego

     16,17,18 marca 2022 r.

     16 marca 2022

     Olaf Molęda z  klasy V przygotowany przez p. Annę Gołkowską zdobył wyróżnienie

     Bartosz Krawczyk z klasy VIII przygotowany przez p. Agatę Wójcik zdobył wyróżnienie

     16 marca 2022 r.

     16 marca 2022

     Małgorzata Krzysztoń z klasy V przygotowana przez ks. Tomasza Jaskułę zdobyła II miejsce

     Pyrzowice, 7 marca 2022 r.

     07 marca 2022
     gold-lacquer-trumpet-PQVJRZB-1-580x516

     Adam Grzebielucha z klasy trąbki p. K. Hajdugi uzyskał wyróżnienie I stopnia

     Nowy Targ 03 marca 2022 r.

     03 marca 2022
     a-grand-piano-UZELSQ9-580x413

     Maja Milewska z klasy fortepianu Ilony Trzęsimiech uzyskała I miejsce

     Wiedeń 25 lutego 2022r.

     25 lutego 2022
     a-grand-piano-UZELSQ9-580x413

     Kornel Gawron z klasy fortepianu S.Pielecha zdobył III miejsce

     Wiedeń 25 lutego 2022 r.

     25 lutego 2022
     a-grand-piano-UZELSQ9-580x413

     Matylda Sidor z klasy fortepianu M. Baraniuk uzyskała III nagrodę

     Wiedeń 25 lutego 2022 r.

     25 lutego 2022

     Trio: Amelia Stasikowska, Magdalena Mazur, Matylda Sidor z klasy zespołu kameralnego M. Baraniuk uzyskały nagrodę I stopnia w IV kategorii

     Sokołów Małopolski 12 lutego 2022 r.

     12 lutego 2022
     FLET

     Emilia Płonka z klasy fletu p. M. Widawskiej zdobyła II miejsce

     Liliana Kawka – z klasy fletu p. M. Widawskiej zdobyła I miejsce

     Tokyo Japan luty 2022

     05 lutego 2022
     silver-french-horn-isolated-on-white-P9LSRFC-1-580x580

     Wojciech Mateusiak z klasy waltorni p. Jerzego Ślęzaka zdobył II miejsce

     Iwo Sawaszkiewicz – Ziomka z klasy waltorni p. Jerzego Ślęzaka zdobył I miejsce

     Tomasz Zabrowarny z klasy waltorni p. Jerzego Ślęzaka zdobył II miejsce

     Katowice 27 stycznia 2022

     27 stycznia 2022
     a-grand-piano-UZELSQ9-580x413

     Maja Milewska z klasy fortepianu p. Ilony Trzęsimiech zdobyła  wyróżnienie

     Libiąż 15-16 stycznia 2022

     15 stycznia 2022
     Old wooden guitar isolated over background

     Natalia Zębala z klasy gitary p. Wojciecha Leniartka zajęła III miejsce w gr. I

     Rybnik, 15 stycznia 2022

     15 stycznia 2022
     a-grand-piano-UZELSQ9-580x413

     Marianna Gwizdż z klasy fortepianu p. Walentyny Ciesielskiej zajęła III miejsce

     Maja Milewska z klasy fortepianu p. Ilony Trzęsimiech zdobyła wyróżnienie

     Libiąż, 12-13 stycznia 2019 r.

     12 stycznia 2022

     Maria Kluczny z klasy VIII przygotowana przez p. Katarzynę Pałasz oraz p. Pawła Wilkusa zdobyła I miejsce

     Dąbrowa Górnicza, 11 stycznia 2022 r.

     11 stycznia 2022
     FLET

     Lilian Kawka z klasy fletu p. Magdaleny Widawskiej zajęła III miejsce

     Emilia Płonka z klasy fletu p. Magdaleny Widawskiej dostała wyróżnienie

     Wrocław 9 stycznia 2022

     09 stycznia 2022

     Aleksandra Sołtys  z klasy I  przygotowana przez ks. Tomasza Jaskułę zdobyła III miejsce

     Jaworzno, 30 listopada 2021 r.

     30 listopada 2021

     Maria Płóciniczak z klasy VIII przygotowana przez ks. Tomasza Jaskułę  zdobyła I miejsce

     Antoni Pilawski z klasy VIII przygotowany przez ks. Tomasza Jaskułę  zdobył II miejsce

     Alicja Knapczyńska z klasy VIII przygotowana przez ks. Tomasza Jaskułę  zdobyła III miejsce

     Dąbrowa Górnicza, 18 listopada 2021 r.

     18 listopada 2021
     a-grand-piano-UZELSQ9-580x413

     Maja Milewska z klasy fortepianu p. Ilony Trzęsimiech zajęła  I miejsce

     Vienna wrzesień 2021

     03 września 2021
     Old wooden guitar isolated over background

     Natalia Alicja Zębala z klasy gitary p. Wojciecha Leniartka zajęła I miejsce

     Serbia, 2021 r.

     02 lipca 2021
     a-grand-piano-UZELSQ9-580x413

     Maja Milewska z klasy fortepianu p. Ilony Trzęsimiech zajęła III miejsce

     Felanitx, 2021 r.

     02 lipca 2021
     silver-french-horn-isolated-on-white-P9LSRFC-1-580x580

     Olaf Molęda z klasy waltorni p. Jerzego Ślęzaka zajął III miejsce

     Iwo Sawaszkiewicz-Ziomka z klasy waltorni p. Jerzego Ślęzaka zajął II miejsce

     Tomasz Zabrowarny z klasy waltorni p. Jerzego Ślęzaka zajął II miejsce

     Bruksela, lipiec 2021 r.

     02 lipca 2021

     Julia Zielińska z klasy VI A OSM przygotowana przez p. Katarzynę Pałasz zdobyła II miejsce

     Maja Dragańska z klasy VI A OSM przygotowana przez p. Katarzynę Pałasz zdobyła III miejsce

     Dąbrowa Górnicza, czerwiec 2021 r.

     19 czerwca 2021
     FLET

     Natalia Fucia z klasy fletu p. Agnieszki Pierzchały zajęła III miejsce w grupie I

     Liliana Kawka z klasy fletu p. Agnieszki Gajgier-Otręby zajęła III miejsce w grupie I

     Mateusz Kozioł z klasy fletu p. Agnieszki Pierzchały zajął II miejsce w grupie III

     Rybnik, 6 czerwca 2021 r.

     06 czerwca 2021
     silver-french-horn-isolated-on-white-P9LSRFC-1-580x580

     Iwo Sawaszkiewicz-Ziomka z klasy waltorni p. Jerzego Ślęzaka zdobył II nagrodę w II grupie

     Tomasz Zabrowarny uzyskał wyróżnienie I stopnia w II grupie

     Olaf Molęda uzyskał wyróżnienie II stopnia w II grupie

     Wojciech Mateusiak uzyskał wyróżnienie I stopnia w I grupie

     Katowice, 4-5 czerwca 2021 r.

     04 czerwca 2021
     a-grand-piano-UZELSQ9-580x413

     Maja Miłek z klasy fortepianu p. Małgorzaty Baraniuk zdobyła wyróżnienie

     Oskar Szewczyk  z klasy fortepianu p. Małgorzaty Baraniuk zdobył wyróżnienie

     Matylda Sidor z klasy fortepianu p. Małgorzaty Baraniuk zdobyła wyróżnienie

     Online, 14 maja – 03 czerwca 2021 r.

     03 czerwca 2021
     Violin and bow on white background

     Natalia Wadas z klasy skrzypiec p. Katarzyny Pielech zdobyła wyróżnienie

     Online, 2021 r.

     27 maja 2021
     harfa

     Teodor Loska z klasy harfy p. Małgorzaty Sikory zajął II miejsce w I grupie

     Szczecin, 24 maja 2021 r.

     24 maja 2021
     Skip to content