Regulamin

W związku z obostrzeniami epidemicznymi IV Konkurs Perkusyjny „Tamburi di canto” odbędzie się w zmienionej formie. Przesłuchania odbywać się będą na podstawie nagrań audio-wideo. Organizator wyśle na adres e-mail (podany w karcie zgłoszeniowej) link z dostępem do dysku na platformie OneDrive, gdzie konieczne będzie zamieszczanie nagrania z występu ucznia oraz elektronicznej wersji nut utworów obowiązkowych w formacie PDF.

Nagranie musi spełniać następujące warunki:

  1. nagranie powinno być zrealizowane w możliwie jak najlepszej jakości (preferowane 1080p.) a plik nazwany imieniem i nazwiskiem uczestnika;
  2. program danego etapu musi być nagrany w całości, nie może być w żaden sposób montowany. II-grupa nagrywa I i II etap osobno;
  3. wykonawca powinien przedstawić się z imienia i nazwiska w celu identyfikacji;
  4. ujęcie kamery powinno dać jury możliwość ocenienia aparatu gry;
  5. odległość nagrywania wykonawcy nie powinna być większa niż 5m.

 

REGULAMIN IV Ogólnopolskiego Konkursu Perkusyjnego “Tamburi di canto” – AKTUALIZACJAPOBIERZ

KARTA ZGŁOSZENIA w IV Ogólnopolskim Konkursie Perkusyjnym “Tamburi di canto” – POBIERZ

ZGODA NA UDZIAŁ w IV Ogólnopolskim Konkursie Perkusyjnym “Tamburi di canto” – POBIERZ

 

Zespół Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka
41-310 Dąbrowa Górnicza
Ul. Wirgiliusza Grynia 17
tel. 32/262-01-62 fax 32/262-01-62
sekretariat@zsmdabrowa.edu.pl;
Osoba do kontaktu:
Kamil Taborek – tel. 664-768-428
tamburidicanto@gmail.com

Skip to content