Dokumenty szkoły

Statut szkoły – POBIERZ

Regulamin funkcjonowania e-Dziennika – POBIERZ

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły – POBIERZ

 

 

Regulamin RekrutacjiPOBIERZ

Regulamin Wypożyczania Instrumentów – POBIERZ

Wniosek o wypożyczenie instrumentu – POBIERZ

Regulamin biblioteki i czytelni szkolnej – POBIERZ

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych – POBIERZ

Regulamin stołówki – POBIERZ

Umowa na obiady – POBIERZ

Regulamin świetlicy – POBIERZ

Karta zgłoszenia na świetlicę – POBIERZ

Zaświadczenie lekarskie – zwolnienie z chóru – POBIERZ

Zaświadczenie lekarskie – zwolnienie z w-f – POBIERZ

Rezygnacja z WDŻ – POBIERZ

Oświadczenie w sprawie nauki religii i etyki – POBIERZ

Podanie o zwolnienie z zajęć chóru i w-f – POBIERZ

Wniosek o wydanie legitymacji szkolnej – POBIERZ

Program wychowawczo-profilaktyczny 2021- 2022 – POBIERZ

Rezygnacja z nauki w szkole – POBIERZ

 

 

Skip to content