Dokumenty szkoły

Statut szkoły – POBIERZ

Klauzula informacyjna dla rodziców – POBIERZ

Regulamin świetlicy – POBIERZ

Regulamin świetlicy w czasie pandemii – POBIERZ

Regulamin stołówki – POBIERZ

Regulamin stołówki  w czasie pandemii – POBIERZ

Regulamin Wypożyczania Instrumentów –

Punktowy system oceny zachowania w klasach IV-VIII – POBIERZ

Zobowiązanie (do wypożyczania instrumentu) – POBIERZ

Regulamin rekrutacji  – POBIERZ

Regulamin funkcjonowania e-Dziennika – POBIERZ

Regulamin biblioteki i czytelni szkolnej – POBIERZ

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych – POBIERZ

Umowa na obiady – POBIERZ

Karta zgłoszenia na świetlicę – POBIERZ

Deklaracja w sprawie rezygnacji ucznia z zajęć – POBIERZ

Oświadczenie w sprawie nauki religii i etyki – POBIERZ

Podanie o zwolnienie z zajęć – POBIERZ

Wniosek o wydanie legitymacji szkolnej – POBIERZ

Zaświadczenie lekarskie – zwolnienie z chóru – POBIERZ

Zaświadczenie lekarskie – zwolnienie z w-f – POBIERZ

Procedura COVID w ZSM – POBIERZ