Dokumenty szkoły

Statut szkoły – POBIERZ
Klauzula informacyjna dla rodziców – POBIERZ
Regulamin świetlicy – POBIERZ
Regulamin stołówki – POBIERZ
Regulamin Wypożyczania Instrumentów – POBIERZ
Punktowy system oceny zachowania w klasach IV-VIII – POBIERZ
Zobowiązanie (do wypożyczania instrumentu) – POBIERZ
Regulamin rekrutacji  – POBIERZ
Regulamin funkcjonowania e-Dziennika – POBIERZ

Regulamin biblioteki i czytelni szkolnej – POBIERZ

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych – POBIERZ

Umowa na obiady – POBIERZ

Karta zgłoszenia na świetlicę – POBIERZ